mandag 14. desember 2009

Plutselig hastverk

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) varsler nå full gjennomgang av skatteavtalene for ansatte i internasjonale organisasjoner, forteller VG. Leder av Stortingets finanskomité har også funnet ut at det er nødvendig å endre avtaler av den typen som gir Jagland skattefrihet.

Greit nok. Men det er med respekt å melde litt for typisk at ansvarlige politikere nå plutselig har fått hastverk når gjelder disse ordningene, og nærmest gjør Jagland til syndebukk for en ordning både Sigbjørn Johnsen og andre politikere har visst om lenge. Ordningen er ikke ny. Tvert imot, dette er en ordning som har vært gjeldende i årtier for en mengde nordmenn i internasjonal tjeneste. Nå er den plutselig blitt gal. Det hele minner om den barnlige og umodne form for moralsk tenkning som kjennetegnes ved at noe blir galt først når det blir oppdaget. Her: en gal og urettferdig ordning er OK så lenge folk ikke er oppmerksom på den, men straks mediene gjør den kjent, blir den gal.

Carl I Hagen: Jagland bløffer

1 kommentar:

Anonym sa...

hei Oddbjørn,

"Likhet for loven" kunne jo være en kommentar her.
Også TJ selv har jo lenge kjent til hvilke lovregime han vill komme inn under ved tiltredelse i internasjonal stilling. Da blir det bare patetisk når han, - og flere med han, går inn for å "kildeskatte" utflyttede pensjonister (mange uten noen tilknytning til riket (Norge) i det hele tatt (bolig, opphold eller annet) annet enn at pensjonen (hvilket da tilsier at dette er penger som stammer fra årevis med skattebetaling til riket) kommer derfra.

Ikke bare det, - de har også bestemt at vi (ja, jeg er en av de utflyttede, - i mitt tilfelle til Thailand) også skal betale 9,1% i folketrygdavg., som vel er noe sånt som en tredbling av hva pensjonister bosatt i Norge betaler!

Hei, TJ har hele sitt voksne liv "preiket" samfunnsansvar, velferdsgoder som alle må gjøre sine bidrag til, osv., osv. Og nå stikker han altså av fra "regninga". Det er bunnløst umoralsk, - og derfor har jeg annetsteds hen i dag uttalt, - for å imøtegå de som argumenterer med at TJ jo bare gjør slik "regelveket er", - og at vi som føler oss snytt og sviktet av denne parasitten, beskyldes for å "ta mannen" og ikke "ballen".

Jeg har spilt masser av fotball OE, - og da tok vi tidvis også "mannen", - når det var klart at denne "spilleren" ikke holdt seg til sportens regler! Derfor, - idette tilfellet: Ta mannen, - gi blaffen i ballen!

Forævrig ber jeg deg slå opp på denne linken:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dep/org/avdelinger/skattelovavdelingen/thorbjorn-gjolstad/kildeskatt-pa-pensjon-til-personer-som-e.html?id=573365