mandag 20. september 2010

Samarbeid i ”kaoset”

I dag er det mye ”kaos” igjen i mediene. Valgresultatet i Sverige har gitt grunnlag for mediene til på nytt å slå til med sitt mest misbrukte og forslitte uttrykk når de skal beskrive en problematisk situasjon. Sverige våknet opp til ”politisk kaos”, skriver Vårt Land. I en lederkommentar trøstes imidlertid både vi og svenskene med at det nok bare dreier seg om et ”forbigående kaos”. Også i VG er det ”kaos” dagen etter det som blir kalt et ”innvandringsfiendtlig brakvalg”. (Til orientering for dem som ikke har fått det med seg: Sverigedemokratene fikk 5,7 % av stemmene. Så vet vi hva et ”brakvalg” er.) I Dagbladet er det også ”kaos”, ”fullt kaos” til og med – dog ikke i Sverige, men på Gardermoen.

Det svenske valget har skapt en ny politisk situasjon i vårt naboland. Det er dramatisk nok at et parti som Sverigedemokratene (SD) ikke bare kommer inn i Riksdagen, men de er kommet på vippen. Det stiller de to blokkene i svensk politikk overfor en spesiell utfordring. Men mindretallsregjeringer er vel til å leve med også i Sverige og behøver vel ikke å bety ”kaos”? Begge blokkene har bedyret at de ikke vil ha noe med SD å gjøre. Men da må begge blokker ta ansvar. For også Sverige må ha en regjering.

Jeg er ikke glad for at SD kom inn i Riksdagen. Men at Sverige nå må leve med en mindretallsregjering, behøver slett ikke være så ille. Hvis partiene innenfor de to blokkene virkelig mener noe med den retorikken de har utfoldet når det gjelder SD, bør de også kunne vise at de er i stand til å ta ansvar og sørger for å samarbeide på en slik måte at landet kan styres. Etter at Miljøpartiets ene leder var raskt ute med å avvise et hvert samarbeid med Reinfeldt, har partiets andre leder, Peter Eriksson, uttalt at en ”må jo kunne snakke med hverandre etter et valgresultat som er uklart”. Nettopp.

Oppdatering:
Fortsatt "kaos" i Vårt Land

1 kommentar:

Anonym sa...

Måten Sverige Demokratene er blitt behandlet på er mer oppsiktsvekkende en det faktum at de fikk 20 mandater.

Jeg tror faktisk SD dobbler sine stemmer neste valg. FrP ble forsøkt fryst ned med rasist og nazist karakterstikker, men det viste seg derimot at det slo kraftig tilbake. Nå er ikke SD og FrP forenelig da SD er et sosialistisk parti med innvandringsfiendtlig politikk. Men prinsippet om å prøve å fryse ned et parti med karakteristikker er det samme.

Syns folk det er greit å bruke udemokratiske virkemidler for å knerte politiske partiet man er uenig med? Vil vi undergrave demokratiet for å knekke partier som ikke deler vårt syn?

Måten Sverigedemokratene har blitt behandlet på er under enhver kritikk. Partiet har blitt:
Nektet å kjøpe reklameplass for flere av deres kampanjer.
Flere av deres reklamekampanjer har blitt sensurert.
Partiet har blitt nektet deltagelse i flere debatter på TV.
Deres valgkamparrangementer har blitt avlyst pga. manglende beskyttelse av politiet.
Partilederen har ikke fått god nok beskyttelse, noe som har medført at han ikke har kunnet drive valgkamp på lik linje med de andre partilederne.
Listekandidater har blitt ekskludert fra sin fagforening pga. at de stiller til valg for Sverige demokratene. Og stemmer har blitt offentliggjort, noe som til de grader undergraver demokratiet.