fredag 10. september 2010

KrFs identitet

KrFs sentralstyre har enstemmig sluttet seg til partiledelsens forslag til endrede paragrafer 1 og 2 i partiets lover med utgangspunkt i strategiutvalgets innstilling. Sentralstyret foreslår en formålsparagraf og en forpliktelsesparagraf som skal erstatte nåværende ”bekjennelsesparagraf”. De nye paragrafene bør etter Sentralstyrets mening lyde slik:

§1. KrFs formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter.
§2. Alle tillitsvalgte og folkevalgte for KrF er forpliktet på og skal arbeide for partiets kristne verdigrunnlag slik det er definert i §1.

Det er grunn til å gratulere KrFs sentralstyre med at de har maktet om å samle seg om et forslag som etter min mening er vesentlig bedre enn de lovbestemmelsene partiet til nå har hatt. Det er å håpe at forslaget vil kunne samle partiet når det nå skal drøftes i partiets ulike organer. Partileder Dagfinn Høybråten har rett når han sier at partiet med dette bekrefter og forsterker sine kristne verdiforankring hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter, og dermed tydeliggjør det kristne verdigrunnlaget partiets tillitsvalgte skal fronte og arbeide aktivt for. Det er å håpe at de som så gjerne ville ha beholdt bekjennelsesforpliktelsen, også kan se det.

6 kommentarer:

Odd sa...

Jeg tror nok at det kan bli en del diskusjon, men slik er det jo med nye forslag. Men jeg kan ikke slutte å forundre meg over alle kristne som stemmer FrP. De har jo i alle fall ingen kristen bekjennelsesparagraf.

Arild sa...

Humm...
Som en kristen skal man tro i sitt hjerte og bekjenne med sin munn at Jesus Kristus er HERRE. (Rom 10.9)
Her er hele forskjellen mellom en kristen og en humanist. Troen og bekjennelsen satt i system. Uten dette blir det ikke kristendom, men relgion.
Bibelhistoriens menn på Jesu tid som hadde større fokus på regler, bud og krav, fremfor personlig kjenskap til Gud (blandt annet kjent som fariseere) ble av Jesus kalt for hyklere og at de hadde djevelen til far...
Lurer på hva Jesus ville kaldt KRF i dag?
Humanetisk Folkeparti?
Det at det skal kjenne til å bygge på bibelen gjør det ikke bedre enn djevelen selv. Bibelen sier at djevelen kjenner hele skriften, men det gjør han ikke til en kristen. Det at ett parti skal bygge på bibelen gjør det ikke til ett Kristent parti.
Jeg er iallefall sikker på hvem som leder an styringen i partiet ut fra distanseringen til Jesus.
Og det er IKKE Gud.

Arild sa...

Og til Odd.
Nå har heller ikke KRF en kristen bekjennelses paragraf. Nå er det bare pornoen og alkoholen som holder kristne borte fra FRP...
Og homofili flørten som jager dem fra KRF.

Nikolai sa...

Det er veldig enkelt. Fjerner man ikke kristenkravet, så dør partiet ut. De får ikke nok stemmer rett og slett, til å kunne ha noe makt eller innvirkning på styringen i landet.
De er helt avhengige på å få stemmer til alle som er enige i deres etikksyn osv. uansett religion.

Anonym sa...

KRF har innsett vi lever i 2010
ikke 1810.Finnes ett parti få kjenner tildet sværtkonservative partiet som heter Det Kristne
Folkeparti. Skapt for dem som
ikke vil følge vedtaket om ikke
trenger og bekjenne seg som kristen.


INAN

Anonym sa...

KRF har innsett vi lever i 2010
ikke 1810.Finnes ett parti få kjenner tildet sværtkonservative partiet som heter Det Kristne
Folkeparti. Skapt for dem som
ikke vil følge vedtaket om ikke
trenger og bekjenne seg som kristen.


INAN