mandag 6. september 2010

Tid for nytt testament

Helsedirektoratet bør ta initiativ til å utforme et standardisert livstestament som ikke er knyttet til kampen om aktiv dødshjelp, skriver overlege Morten Horn i en kronikk i Aftenposten. Han peker på en rekke svakheter og uheldige sider ved ”Mitt livstestament”, som er utformet av og administreres av ”Foreningen retten til en verdig død”. Dette livstestamentet har ikke vært noen suksess, skriver han i kronikken, som anbefales.

Ingen kommentarer: