tirsdag 14. september 2010

Prinsessens spiritisme

Etter oppslaget i Stavanger Aftenblad om prinsesse Märtha Louises uttalelser om sjelevandring og at hun kan komme i kontakt med døde, regnet jeg med at vi stod overfor en mistolkning av hva hun egentlig hadde sagt og ment. Jeg fant det nesten for fantastisk at hun skulle stå for noe slikt. Men når hun utfordres til klargjøring, svarer hun ikke annet enn å love at hun ikke skal ta kontakt med døde på dette kurset. Hun tar med andre ord ikke avstand fra det hun er sitert på i Stavanger Aftenblad.

Så vet vi det. Ingen kan nekte prinsessen og tro på dette. Men hun har faktisk et problem i og med at hun er nr fire i den kongelige arverekkefølgen i dette landet. I henhold til vår grunnlov har statsoverhodet i Norge faktisk visse forpliktelser når det gjelder forholdet til Den norske kirkes tro. ”Snåsamannen” sier det er umulig å snakke med de døde. Jeg vet ikke om prinsessen lytter til ham. Men kanskje bør hun låne øre til biskoper og teologiske professorer som slår entydig fast at prinsessens spiritiske lære faller klart utenfor Den norske kirkes lære. Det var å håpe at Märtha Louise ville forholde seg noe mer seriøst til dette enn vi har sett til nå. Dessverre ser det ut til at dette er et fåfengt håp.

Røster har allerede hevet seg for at hun bør trekke seg fra arverekken. Kongebiograf Tor Bomann-Larsen sier de mange utspillene fra prinsesse Märtha Louise har gjort det umulig for henne å noen gang overta som Norges dronning. En meningsmåling viser at nesten en av tre mener Märtha Louise bør si fra seg prinsessetittelen så lenge hun driver med kommersiell virksomhet, og over en tredel svarer at prinsesse Märtha Louises kontakt med de døde svekker kongehusets omdømme.

Det faktum at prinsessens englekurs holdes på Det norske Misjonsselskaps kurs- og misjonssenter ”Himmel og hav”, har gjort det nødvendig for Misjonsselskapet å være tydelige på at organisasjonens læremessige ståsted må respekteres av dem som leier misjonssenteret til kurs. Det har prinsessen lovet å gjøre. Men Misjonsselskapet har etter min mening selv et problem. Vårt Land opplyser (i papirutgaven) at initiativtaker og ansvarlig for englekurset på organisasjonens misjonssenter er en kvinne med nær tilknytning til Misjonsselskapet. Hun sier hun aldri ville hatt noe med englekurset å gjøre hvis kontakt med døde skulle være en del av kurset. Men samtidig uttaler hun at selv om hun ikke vil oppfordre til kontakt med døde og en bør la de døde være i fred, vil hun heller ikke fraråde kontakt med døde (!)

Dette er uklart og forvirrende. Hvis den kursansvarlige, som er teologistudent ved Misjonshøgskolen i Stavanger, er sitert riktig, har hun et forklaringsproblem.

Oppdatering:
Vekker internasjonal oppsikt

9 kommentarer:

Anonym sa...

I bibelen ser vi saul som var konge i israel. Han oppsøkte en spåkone for å få kontakt med profeten samuel som var død. Resultatet av dette ble død for han og hans hus. Hvorfor kontakte de døde på vegne av de levende. Hva kan de døde gjøre som de levende ikke kan. ?. Ingen ser opp til han som virkelig kan hjelpe. livets høvding. For da vil det kreves en erkjenelse og en erkjennelse en omvendelse. Og en omvendelse en død for synden og skjødet. Og synden og skjødet kan ikke være Gud lydig, det gjør hva det kan for å holde sjelen i syndens korte rus. Dersom du ved Guds Ånd dreper ned skjødets gjerninger skal du ha liv i overflod. For Livets åndes lov har i kristus Jesus satt meg fri i fra syndens og dødens lov. men dersom jeg følger skjødet må jeg dø pga av syndens lønn er døden. Det er som en oppskrift på et bra brød, for at du skal få den rette smaken, må man følge oppskriften.

Anonym sa...

"Om døde og levende"
"Jesus vakte Lasarus fra "de døde"
(Etter en dyp samtale med han ble han "levende")
I dette tilfellet overbevist om att Jesus hadde rett...
Forstå eller vær "død"...

Anonym sa...

Jeg har fulgt med i media på denne heksejakten. Når jeg anno 2010 leser det som står i media, blir jeg svært forundret. Nå er jeg oppvokst i et fanatisk kristent hjem, hvor alt var synd.Guds straffedom. De gav meg og mange i min alder angst og depresjon senere i livet. Jeg føler at de geistlige ikke er kommet lenger enn til den tiden da hekser ble brent på bålet. Dette er skremmende. Hvor er det blitt av det egentlige budskapet der Gud er kjærlighet. Jeg har selv vert i kontakt med avdøde, ikke for at jeg tok kontakt. Men jeg ble kontaktet på underlig vis og advart mot det som senere skulle skje. Beskjeden var nå kommer du til å bli trett. Og det ble jeg uendlig trett. For jeg mistet en av mine nærmeste. Bare de som har vært gjennom en slik sorg og savn vet hva det betyr. Trett av livet ble jeg. Det som gav meg trøst var at jeg tok kontakt med et medium som trodde på Gud. Dette gav meg styrke til å komme skritt videre. Er det synd? Nei, det er det ikke.
Jeg kan i dag takke Gud for at jeg traff denne gode gamle damen på nesten 80 år. Jeg oppsøkte henne ikke, en dag var hun bare der. Hun så meg, og gjennom dette gav meg kjærlighet. Det er det det geistlige og vi i vårt samfunn har glemt; Guds kjærlighet. Det er det som er det største. Det som blir publisert dag for dag nå er hetsing, og har ingenting med Guds kjærlighet å gjøre..Det ligner på fariseerne i bibelen.Ta dere en tur i Norges storbyer der rusmisbrukerne står på gata og selger Megafon. Vis dem litt kjærlighet og du får tifold tilbake. Takknemlighet fra en som står og fryser på, og spør om du ikke kan kjøpe det siste bladet, for han fryser slik på fingrene sine. Gleden i øynene, og den takknemligheten for at han fikk de 50 kr, glemmer jeg aldri. Dette er hva Gud mener om Kjærlighet. Å slå bibelen i hodet til folk med all skremselpropaganda er ikke kjærlighet, det er ren fordømmelse.Og det er noe vi ikke har lov å gjøre. Jeg snakker ikke mye om synd, men dette må være en stor synd. Kom dere ned fra stolene deres, se på menneskene dere har rundt dere. Hvor mange har dere gitt kjærlighet i dag. Eller er dere bare ute etter å finne noen som er mer syndige enn dere selv. Skal vi følge det som står i bibelen, så er kjærligheten størst. Men hvor er den blant alle de fanatiske kristne rundt om, som leser Vårt Land, Dagen og andre kristne aviser. Har selv lest dem. Der får jeg inn det samme som når jeg vokste opp. Dommedag og Guds straffedom. Noen burde advart dere. Dette er en misforstått religion. Hvor er kjærligheten deres.Hvor er kjernebudskapet, Har dere glemt det.

Arild sa...

Det er neppe noe problem at Märtha tar steget ut av den offentilge kirkens selvdefinerte definison av verden og hva som går og ikke går an å gjøre. Verden går videre, og man skal være veldig gammel og stiv in tankegangen for ikke å tilate noe annet. Det er jo absolutt ikke noe nytt Märtha gjør.

Når det gjelder Misjonsselskapets ulike lokaler leies de ut til alt fra eksamener, konferanser og store dager til stort sett hvem som helst utenfor kirkens virksomhet. At Misjonsselskapet legger visse føringer er ganske naturlig, men ikke noe oppsiktsvekkene, og absolutt ikke verd avisenes forsider tre dager på rad.

Christen Moe sa...

Litt "off-topic" kanskje: Men offentligheten er beskyldt for å baksnakke prinsessen. Å baksnakke er jo å tale ondt om mennesker som ikke er til stede.
Kronprins Haakon oppfordret oss heller til å "framsnakke", dvs. å tale godt om mennesker som ikke er til stede. Genialt ord! La det gjerne bli "2010-ordet" som blir lagt til vårt språk og praktisert ved enhver gylden anledning.

Anonym sa...

Prinsessen påstår at hun kan snakke med døde. Hvis hun mener dette som et metafor for indre samtale med seg selv, bør hun klargjøre det. Hvis hun mener hun virkelig kan snakke med døde, har hun en opplagt plikt til å bevise at det er sant. Å føre et bevis, eller i det minste en overbevisende sannsynliggjøring, burde være enkelt: Kontakt en død (eller helst flere) som har informasjon som prinssen ikke kan vite noe om. La andre stille spørsmål gjennom prinsessen i et lukket forsøk.

Lykkes hun, vil hun bevise at det finnes et liv etter døden! Det ville vært en revolusjon for menneskeheten og for religion.

Har ikke prinsessen en plikt i å la denne (påståtte) sannheten bli gjenstand for vitenskapelig bevisførsel? Eller mener hun at hun bare tror hun kan snakke med døde, på samme måte som gudstro?

Det siste er i så fall OK. Men da bør hun gjøre dette klart. Ellers begår hun villeding, som i egenskap av hennes rolle som prinsesse og offentlig person er uansvarlig.

Anonym sa...

Vel hva vet vi egentlig.
Er vi våkne da vi tenker? Hvorfor tenker vi?Er vi tilstede eller drømmer vi?
Hvor er vi egentlig?Er vi her eller er vi et annet sted?
Hvor går skillet mellom død og levende ? Er det da energien er skilt fra kroppen? jeg har opplevd mye rart og mange vil nok få en overraskelse da tiden kommer.Den blir ikke ubehagelig tror jeg. Let etter ordet varsi, det betyr venteplass/stoppested (gjøre seg klar) for videre reise.Tror "du" ikke på det? Nei,men "du" får vite det,en gang.

Anonym sa...

Merkelig at alle de som påstår de kan snakke med døde ikke bruker evnen til å finne ut noe viktig:
De fleste mordgåter ville da vært relativt enkle å oppklare. Damen som TV3 har brukt som sannhetsvitne i sin "klarsynt"-serie ble jo avslørt totalt da hun "kjente energi" og "livet ble forvandlet" -da hun sto i en kornsirkel laget på tull av en engelsk komiker.
Følg med på hva hun sier så hører man lett at alt hun sier bare er allmenngyldige ting som "offeret" liker å høre. Bullshit. Noe for Penn og Teller.

Anonym sa...

Snåsamannen har helt rett; det er umulig å snakke bevisst eller ubevisst med de døde, fordi de døde "sover" (og kan dermed ikke kommunisere) til den ytterste dagen når alle levende og døde skal bli dømt. Det prinsessen tror er døde personer er rett og slett demoner. Demonene har vært på jorden siden menneskeheten oppsto og vet derfor hva enhver person gjorde og sa i levende live. Demonene er dyktige til å etterligne både stemmen og utseende til både levende og døde. Derfor advarer Bibelen sterkt mot okkultisme fordi da kommer man i kontakt med demoner, som også kan utgi seg som "lysende vesener" (Lucifer), engler, Jesus og Jahve.

Etterhvert som verdens befolkning har blitt stadig mer sekulær og vitenskapen har fått større aksept blant folk, har også antallet påståtte observasjoner av UFO-er og utenomjordiske vesener, samt bortføringer av mennesker, økt. De første vitneutsagnene til kommunikasjon og bortføringer gikk ut på at romvesenene hadde fortalt at de er fra planeten Mars, men nå som vi vet at det ikke fins intelligent liv på Mars, blir vitnene fortalt at romvesenene er fra andre galakser. Hvorfor skulle egentlig intelligente vesener reise fra andre galakser og hit bare for å avvise Bibelen og fortelle at New Age-bevegelsen har rett, samtidig som de utfører grusomme eksperimenter på mennesker? Beretningene om å bli bortført av romvesener minner forbausende mye om tidligere tiders demonbesettelser.

Til slutt et sitat fra en ateist om Den norske kirke eller statskirkeordningen: "Alle land som har en statskirke har nesten blitt totalt avkristnet."
http://onarki.vgb.no/2009/06/diplomatiske-kvelerslanger/