mandag 3. januar 2011

Tilliten til Forsvaret

Det virker mildest talt utrolig at Forsvaret ikke skulle ha oversikt over hvor mange norske soldater som er skadet i Afghanistan, slik VG hevder. Enkelte soldatveteraner og pårørende har fra tid til annen fortalt om manglende interesse og oppfølging fra Forsvarets side. Jeg har helt siden jeg i min ungdom tok befalsutdannelse og arbeidet en tid i Forsvaret hatt stor respekt og tillit til Forsvaret. Derfor har jeg hatt vanskelig for å tro at det kan ha vært særlig godt grunnlag for klagemålene. Nyheten om at man ikke en gang har oversikt over skadesituasjonen blant soldatene i Afghanistan, gjør at grunnlaget for tilliten svekkes. Jeg hadde håpet at Forsvaret ville ha en god forklaring. Men Forsvaret legger seg flate, og forsvarsminister Grete Faremos innrømmer av at man har for dårlig oversikt. Dette er ikke bra.

Les også:
Siv Jensen er flau
Har Faremo ført Stortinget bak lyset?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Egentlig, hvordan kan du være overrasket? De siste 20-30 år har man hatt dette oppe i mediebildet med jevne mellomrom. Jeg tenker da først og fremst på Libanonveteranene og mange av de som slite psykisk. I tillegg har man historien om krigsseilerne som kanskje den største saken. Så om man i tillegg har vært befal, og hatt sin tjeneste i forsvaret vil jeg forsåvidt spørre i god tro;
hvordan kan dette være en overraskelse?

Henriette sa...

Forsvaret har de siste årene hat mange problemer. Tenker vi bare på Simensskandalen, Atle Torbjørn Karlsvik saken, Leif Sverre Rosén avtalen osv. Derfor er det viktig at denne saken som har kommet opp nå blir oppklart ellers mister vi alle tillit til forsvaret. En gang er det rett og slett nok.