tirsdag 18. januar 2011

Skjær igjennom!

Maria Amelie-saken ruller videre, og argumentene i debatten er mange. Ikke alle er like gode. Frp har tydeligvis problemer i saken, og spiller ut det populistiske argumentet om at Krekar får bli, mens Amelie skal ut.

Amelie får nå slippe ut fra Trandum etter at lagmannsretten har bestemt at anken fra Politiets Utlendingsenhet ikke får oppsettende virkning. Hennes sak har skapt stort engasjement og er et godt eksempel på hvordan sivilsamfunnet står opp mot staten. Folk demonstrerer og viser avsky mot myndighetenes klønete og etter manges mening umenneskelige behandling av den unge kvinnen. Avisene er fulle av innlegg. Statsministeren prøver så godt han kan å framholde prinsippet om likhet for loven, et prinsipp ingen kan være uenig i. Men statsministeren synes ikke å være i stand til å se at det ikke betyr at alle skal behandles likt, men at like tilfelle skal behandles likt. Andre politikere fra regjeringspartiene prøver så godt de kan å snakke og skrive om lover og regler som må følges og hvor vanskelig slik saker er, uten at de våger å si hva de egentlig mener om saken. Et eksempel ser vi i Ap-stortingsrepresentant Hadia Tajiks kronikk i Aftenposten i dag.

Tidligere Ap-justisminister Anne Holt har skrevet en rasende kronikk i VG, der hun gjør det klart at Ap ikke får hennes stemme til høsten. Kirken med biskopene i spissen har reagert. Preses Helga Haugland Byfuglien sier hun reagerer med sorg og skuffelse, biskop Midttømme er provosert over det hun mener er sirkel-argumentasjon i saken, og biskop Kvarme holder appell utenfor Justisdepartementet og oppfordrer regjeringen til å gi Maria Amelie ”et moderne og norsk Nansenpass”. I Russland har russisk TV fattet interesse for saken, og nordmenn i Moskva tilbyr henne husrom.

Regjeringstoppene vrir nå sine hjerner for å finne ut hvordan de skal komme ut av saken på en måte som gjør at de ikke taper alt for mye prestisje i en tapersak av dimensjoner for regjeringen. ”Kompromisset” som har vært lansert, er at hun skal sendes tilbake til Russland, men at hensynet til ønsket om at hun skal få bli i Norge skal bli tilfredsstilt ved at det legges opp til en snarlig retur.

Men dette er det rene spillfekteri, som eventuelt iverksettes ene og alene for at regjering og myndigheter skal redde ansikt, dvs redde sin firkantede forståelse av argumentet om likhet for loven. Det er etter min mening klarlagt at det er fullt mulig å skjære igjennom i saken og fatte vedtak om at Maria Amelie skal få bli i Norge. Foreløpig er det bare den politiske viljen som mangler. Men jeg blir ikke overrasket om viljen snart er der.

Oppdatering:
Regjeringen: Hun skal ut
SV gir opp å stoppe utsendelse
Kan få problemer i Russland
AUF: En verkebyll
Blir ikke fengslet

3 kommentarer:

Anonym sa...

å skjære igjennom vil bryte med prinsippet om demokrati!

Anonym sa...

Sitter det en mulvarp i systemet?

Når man ser på ressursbruken her så kan man begynne å lure på om dette er forårsaket av at noen ønsker å benytte en "kjendis" asylsøker som brekkstang innenfra for å få endret dagens asyl lovverk.

Jeg mener ikke med det at Amelie eller noen i hennes krets er innblandet. De blir eventuelt bare benyttet som et egnet objekt for saken. Nemlig å uthule lovverket slik at alle kan få bli, bare de har vært her ulovlig lenge nok!

Amelie har den selvfølgelige rett til å benytte hele lovregisteret for å kjempe for sin sak.

Jeg må si at både hun og hennes advokat fører sin sak på en utmerket måte. Det er sjelden kost i våre dager å se en advokat oppføre seg behersket og med samfunnsansvar. Det skal både han og Amelie ha ros for.

Men - for å unngå at hele vårt asyllovverk står for fall og respekten for det hele faller helt i fisk så bør hun nok sendes ut...

Amelie er helt sikkert en ressurs for landet om hun får bli. Hvorfor løses det hele ikke med at hun sendes til Finnland hvor hun kom fra. (Første sted skal jo være retursted.)

Derfra kunne hun søke, så ble alle glade.

R. Sørensen sa...

Det er fullt mulig å skjære igjennom også i betrakning av begrepet "Likhet for loven"

(legg merke til punkt 6:

" Formildende :
1. Dårlige venner
2. alkoholiserte eller dopete foreldre
3 misbrukt som barn
4. mobbet på skolen
5. Lærte kriminalitet i fengslet
6. rabatt ved tilståelse
7. drapsdommer for overlagte drap fra 12 år ved henrettelse (gjengdrap) til 21 års forvaring.

osv osv osv osv osv osv…

Hvor blir det av likheten i denne saken da? Hun har vel også rettigheter hon, eller er det vikingesværdet på veggen som teller mest?