onsdag 26. januar 2011

De som foreldre skulle være

To saker som begge handler om grove overgrep mot barn er oppe til behandling i norske rettssaler i disse dager. Begge forteller om rystende behandling av barn fra barnas egen familie. I saken som rulles opp i tingretten i Elverum handler det om en historie som det knapt er mulig å tro kunne være mulig. Men bevisene er tydeligvis så klare at vi bare må erkjenne at det knapt finnes grenser for hvor forferdelig barn kan bli behandlet av nettopp de som skulle være barnas aller fremste omsorgsgivere og forsvarere. Saken mot de fem familiemedlemmene som står tiltalt i den alvorligste tvangsgiftesaken i Norge noensinne, handler om det samme, om foreldre og familie som i stedet for å være barnas fremste vern mot alt vondt, ifølge tiltalen opptrer som grove overgripere ved at de tvangsgifter en mindreårig og overlater henne til en fetter som et hvilket som helst stykke ”eiendom”, som mannen åpenbart mener han kan behandle akkurat som han vil.

Sakene aktualiserer mange spørsmål, ikke minst barnevernets rolle. I tvangsekteskapssaken var det barneverntjenesten som slo alarm til politiet, og som fortjener honnør for det. I saken fra Alvdal tyder mye på at barnevernet har sviktet. I hvert fall hvis vi skal tro kommunens tidligere barnevernsleder, som var venninne av den hovedtiltalte moren – uten at hun mener det hadde noen betydning for hennes behandling av saken. Hun visste om en av overgrepsfilmene, men meldte ikke fra til politiet. I dag sier hun at hun er flau over at hun ikke meldte fra. Den samme barnevernslederen overprøvde for øvrig vurderingene til ekspertene som utredet barna. En av bistandsadvokatene sier hun er kritisk til vennskapet som oppsto mellom de to kvinnene. Når folk får makt og myndighet, er det viktig at de ikke ivaretar andre interesser enn de bør ivareta, sier bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen til VG. - Det er ikke vanskelig å være enig.

Saken fra Alvdal har også aktualisert spørsmålet om hvor detaljert pressen skal referere fra alt det grusomme og forferdelige som blir fortalt i retten. Barneombudet mener pressen har gått for langt i sin detaljrikdom. Det er mulig. Men jeg noterer at den fornuftige og sindige bistandsadvokaten, Inger Johanne Reiestad Hansen, ikke synes pressen har gått i så mange detaljer. Dette er så avskrekkende at pressen har forstått at dette skriver man bare ikke om, sier hun.

Oppdatering:
Kritiserer barneombudet
Nekter for at han giftet seg
Faren forpliktet til å adlyde
Snakket for å hjelpe andre
Alle fem tiltalte dømt
De to hovedtiltalte i saken, stefaren og barnemoren, fikk begge forvaringsdom, henholdsvis 12 år og 11 år. Fra forsvarerhold blir det sagt at dette er den strengeste dommen som er avsagt i denne type saker. - Nettopp. Men så er det da også den styggeste saken av denne art som så langt er behandlet i en norsk rettssak. - Hjelpeapparatet i Alvdal får med rette sterk kritikk i dommen. Det er uforståelig at hjelpeapparatet ikke har fanget opp det som skjedde med de to søskenparene, heter det i dommen.

5 kommentarer:

Anonym sa...

disse sakene er ikke til å sammenligne. Den ene saken som er Alvedal saken er såååå kvalm at det får meg til å miste håpet på en del mennesker her i verden. Hvordan kan foreldre overgripe seg PÅ SINE EGNE BARN, og i tillegg invitere andre "gjester" til å være med på overgrepet selv om et overgrep er helt jævlig uansett ville jeg heller foretrukket å bli overgrepet av fremmede enn mine egne foreldre slik det fremstår i Alvedalsaken. Mens den andre saken handler om foreldre som inngikk en avtale med storebroren som tydeligvis er overhode for familiene om å gifte bort deres datter i en ung alder. Alvedal saken er desidert den verste saken
i likm linje med fritzl-saken.

Oddbjørn sa...

Forsøket på å gradere disse sakene innebærer en fare for å bagatellisere tvangsgiftesaken, som så avgjort er ille nok. Mitt poeng var å peke på den likhet som ligger i at det i begge sakene handler om foreldre som svikter sine barn på det groveste. At det i tvangsgiftesaken dreier seg om "en avtale med storebroren som tydeligvis er overhode for familiene" er sannelig ingen unnskyldning for de uhyrlige handlingene som familien er tiltalt for.

Anonym sa...

helt feil sammenlignign. du sammenligner pedoisme og incest med tvangsekteskap. det er som å sammenligne vodka med redbull

Oddbjørn sa...

Til Anonym:
Nok en gang, jeg foretar ingen slik sammenligning som du påstår. Les hva jeg skriver!

Anonym sa...

At foreldre kan svikte og sogar mishandle sine barn
er grufullt. Men det mest sjokkerende er barnevernslederen som visste, men ikke ga beskjed.
Denne delen av saken må ikke bli feid under teppet!

Barnevernet kan ikke bære sitt navn etter en så
alvorlig forseelse som dette. Det nytter ikke å
prøve å fraskrive seg ansvaret ved å si at man
er "flau".

Utover at incestsaken får et så rettferdig utfall
som mulig, mener jeg det bør tas tak i forhold
til barnevernet på øverste politiske hold.

Barns rettigheter er allerede presset nok som det
er, selv uten saker som dette.