torsdag 6. januar 2011

Forventet dom

Advokat Morten Furuholmen ble sommeren 2008 tiltalt for grovt heleri, sammen med advokat Rune Berg. Bakgrunnen for saken var et lån fra NOKAS-raner David Alexander Toska på fem millioner kroner til finansakrobaten Thomas Øye. Schibsted-arving Harald Undrum skulle ha skrevet under på en garanti som selvskyldnerkausjonist. Undrum var til stede da pengene, en koffert full av kontanter, ble overlevert. Pengene skulle investeres, men mesteparten skal i stedet ha blitt brukt opp av Thomas Øye. Da gikk Toska på Undrum for å få tilbake pengene, og brukte advokat Morten Furuholmen som mellommann.

Tingretten var ikke i tvil om at pengene stammet fra kriminelle handlinger. Dette benektet de to advokatene at de visste om. Retten kom til at det ikke var et fullbyrdet heleri og derfor ikke kunne straffes. Men retten kritiserte Furuholmen for å ha opptrådt uaktsomt, mens advokat Berg etter tingrettens mening verken hadde handlet forsettlig eller uaktsomt.   

Statsadvokaten anket frifinnelsen, og i mai i fjor ble Furuholmen og Berg av lagmannsretten dømt til henholdsvis seks og tre måneders betinget fengsel for medvirkning til forsøk på grovt heleri. Retten mente at med den kjennskap til personen Toska som lagmannsretten finner det bevist at Furuholmen hadde, hadde Furuholmen grunn til å være meget skeptisk da han ble kontaktet av Toska med anmodning om et innkrevingsoppdrag. I tillegg forelå det en rekke omstendigheter knyttet til låneforholdet som ga grunn til skepsis. En av disse omstendighetene var at de fem millionene ble overlevert i kontanter, noe som i følge lagmannsretten gir en meget sterk indikasjon på at det ikke var tale om lovlige midler.

Nå har Høyesterett forkastet Furholmens og Bergs anke. Høyesterett mener advokatenes bistand rammes av straffeloven, selv om det dreide seg om et advokatoppdrag for en klient. Dermed blir heleridommen mot advokatene stående, og de dømte advokatene kan risikere å miste advokatbevillingen. Høyesteretts avgjørelse er ikke forbausende. Det mest forbausende i denne saken er tingrettens forståelse av heleri og Furuholmens og Bergs påstand om at de ikke kunne ane at pengene høyst sannsynlig stammet fra kriminelle handlinger. At det ikke ringer ei klokke for advokater i en situasjon det her dreier seg om, er gåtefullt. Slik bistand kan vanskelig forenes med en advokats alminnelige plikt til å "fremme rett og hindre urett", slår Høyesterettsdommen fast, og viser til reglene for god advokatskikk. Det er ikke vanskelig å være enig.

Oppdatering:
Får beholde advokatbevillingen

10 kommentarer:

Anonym sa...

Ingenting i denne saken er egentlig noe sjokkerende med tanke på moral og etikk fra Furuholmens side. Jeg har selv sitter x-antall timer i Oslo Tingrett/Borgarting og til tider er det vanskelig å se eller høre hvem som er tiltalt i saken, som oftes er det han med billigste dressen. Det å si at Furuholmen har opptråd uaktsomt i denne saken synes jeg feigt.. rett å slett.. Furuholmen som har så mange år i dette "gamet" MÅ ha skjønnt at de pengene ikke kom fra noe lovelig forhold.

Hadde det vært en ukjent person ville nok også straffeutmålingen vært mye høyere og ubetinget. Det grunner igjen, etter min mening, til at loven ikke er lik for alle.
Det finnes flere eksempel på det desverre. Ta f.eks saken som går nå med det legeparet mot de dørvaktene. Slike ting skjer hver helg i Oslo. Er en lege automatisk mere troverdig enn en rørlegger?? Gjelder ikke norsk lov for advokater? Trist men sant.

Mhv Tommy Nord

Anonym sa...

Jeg kunne ikke vært mer enig, Tommy Nord. Dette er et trist bevis på at enkelte grupper i det norske sammfunnet er hevet over den samme loven som "almuen" må forholde seg til. Rike og kjente mennesker blir behandles annerledes enn andre. Jan Guilou har skrevet en aldeles utmerket roman om dette. Den heter "Tyvenes marked", og anbefales! Den er både underholdende og tankevekkende.

Enda værre er det at advokatene selv, gjennom sitt hårreisende og åpenbare prissamarbeid på advokattjenester, truer rettssikkerheten i dette landet. Om man blir tvunget til å benytte seg av Advokat, fører timesprisen på rundt 1.600 kroner raskt til at regningen blir høy. Om motparten har godt med penger, enten et stort firma, eller en rik enkeltperson, har vedkommende en stor fordel ved å trenere saken så mye som mulig, for å presse motparten.

Det er både forunderlig og alarmerende at ingen har tatt tak i dette. Advokatene driver i prinsippet med samme aktivitet som Asfaltfirmaene som nå er avslørt. Strafferammen er 6 år, men ingen gjør noe med det.

Lars Erik

Anonym sa...

Det er ikke lenger forsvarlig å oppdra unger ihht etikk og moral. Man må gjerne lære de begrepene, men enda viktigere er det å vise, at rammene på disse ikke er absolutt om man ønsker å være på "lag" med samfunnet. I en sandkasse er det den sterkeste, som velger seg de fineste lekene. Selv ungene tar ikke alle lekene selv, om de hadde mulighet. De har forstått, at det er best å ha noen å leke med. Sånn fungerer også samfunnet. Styrken er byttet ut i penger og stillinger. Man kan stykke opp samfunnets ulike arbeidsplasser, skoler, forvaltninger, eller politiske partier. Dette systemet gjelder overalt, og det er godtatt, som en substitusjon til det man kaller etikk og moral.

Nimet sa...

Viktig tema som diskuteres. Min påstand er at advokater er den største trussel mot rettssikkerheten. Har selv erfaring der en advokat, vel vitende om at han begikk en feil, beskyldte meg for ærekrenkelende uttalelser overfor hans klient. Dette fulgte han opp med henvisninger til straffeloven og truet med juridiske reaksjoner. Jeg klaget advokatens oppførsel inn for advokatforeningens disiplinærnemd. Adokaten ble frikjent med begrunnelse at han bare hadde formidlet klientens oppfatning. Samtidig fikk jeg fullt medhold i at mine uttalelser IKKE hadde vært ærekrenkende! Hallo! Advokatforeningen sier atlså at en advokat kan si hva han vil, til og med ting som er feil, og slippe unna med å skylde på sin klient. Advokater beskytter sine kolleger.
Det finnes vel få yrkesgrupper som har lavere anseelse i samfunnet enn advokater?

Grautsleiva sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...

I det øvre samfunnslag i Norge er det svært mange bukker og havresekker. Alle sekker og bukker i for orden skyld nærstående. Så da blir det en herlig røre av journalister, advokater, politikere, investorer, og direktører som alle klør hverandre på ryggen. Advokater som vurderer en annen advokat! Jøye meg! Svært få av de ser på begreper som etikk og moral som annet enn skjellsord.

Jusstudent sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Oddbjørn sa...

Det går an å mene at Furuholmen burde vært fratatt advokatbevillingen. Men jeg synes nok at tendensen til å frakjenne advokater generelt enhver anstendighet og samfunnsnytte som står å lese i enkelte innlegg, blir vel drøy. - Og grov personlig utskjelling av folk, tillater jeg ikke, jfr hva jeg skriver ovenfor. To innlegg med slik utskjelling er strøket.

Nimet sa...

At advokater står lavt i anseelse er faktisk resultat av en "omdømmeundersøkelse " som ble presentert av en av hovedstatsavisene for et par år siden. Det finnes selvsagt mange advokater med høy integritet. Noe annet ville ha vært oppsiktsvekkende. Men så finnes det råtne egg også. Og det er jo verd å merke seg at Tilsynsrådet sier at han ville ha mistet bevilgningen om saken hadde vært nyere. Hans forseelse blir da ikke mindre om noen har somlet med å å behandle saken i Tilsynsrådet?

Oddbjørn sa...

Godt poeng, Nimet.