lørdag 24. oktober 2009

NAV-sjefen bør ta ansvar

Riksrevisjonens kritikk av NAV er av en slik art at uttrykket ”knusende” synes å være dekkende. Det er nesten ingen ende på listen over forsømmelser, feil og mangler som Riksrevisjonen avdekker i sin rapport.

NAV-sjefen Tor Saglie innrømmer at kritikken er meget alvorlig. Da bør han også trekke den eneste konklusjonen som er naturlig i en slik situasjon. For en gangs skyld er jeg tilbøyelig til å være enig med Siv Jensen, som i en tale til Frp’s landsstyre i dag krever at NAV-sjefen trekker seg. Han er øverste sjef. Da nytter det ikke å peke nedover i systemet. Han bør selv ta ansvaret og gå av.
Oppdatering: Fungerende arbeidsminister Rigmor Aasrud sier at regjeringen har full tillit til Nav-sjefen og mener at Nav i ferd med å rydde opp i problemene. - Det gjenstår å se.

5 kommentarer:

Jan sa...

Kom igjen.

NAV har slitt under finanskrisen, de har måtte imøtese en langt større antall søkere med de samme bevilgningene de hadde før lasset ble større og dra.

FRP vil nærmest avvikle kontoret, de kan reise og ryke i sin kritikk.

Rikskommisjonen påviser 75 feilaktige barnebidrags saker...av HVOR mange totalt??

500 feilaktige sykepenger og 9,8 millioner feil utbetalt..

Dette er småpenger..og selv om jeg ikke har tallene, kan jeg gjette at i % snakker vi om temmelig små avvik..

Dette er fliseplukk, eneste jeg kan si er kjipt er at de ikke har regnskapet i orden, men sist gang jeg sjekket var IKKE NAV en bedrift.

Fredrik sa...

Det virker som mange ønsker å frede Saglie fordi Frp ønsket å kutte i utgiftene til NAV. At dette er en sammenkobling som ikke henger på greip, må vel selv den mest ihugga beundrer av Saglie innse.

Saglie må selvfølgelig vurdere sin stilling med bakgrunn i de resultater han har levert, og da gjennstår det bare å se hva Saglie selv konkluderer.

Krølle sa...

Som langvarig ansatt i NAV med kjennskap til hvordan det er å jobbe innenfor NAV-systemet mener jeg at å kreve Saglies avgang er regelrett skivebom. Saglie og NAV ledelsen har hatt enorme utfordringer i forbindelse med opprettelse av NAV. Personlig mener jeg Saglie har gjort en god jobb ut i fra sine forutsetninger, selv om jeg ikke er komfortabel med at han delvis anklager de ansatte for problemene NAV fortsatt sliter med.

For det første er det viktig å vite at denne NAV prosessen er en langvarig prosess og ingen av NAV kontorene er kommet like langt i denne prosessen. Dersom en går inn i materien vil en nok se at det er enorme lokale forskjeller i forhold til hvordan et NAV kontor fungerer, alt etter hvor langt det enkelte kontor eller enkelte fylke er kommet i forhold til opprettelse av NAV kontorer. Den lokale ledelsen og fylkesledelsen har også hatt stor betydning for hvordan det lokale NAV kontor har fungert. Det er viktig å få fram at enkelte kontorer faktisk fungerer bra oppi det hele.

Den største årsaken til at NAV sliter tør jeg påstå er budsjettavhengig. Den største utfordringen NAV har og vil ha i mange år fremover er innen IKT. NAV sliter med til dels gamle saksbehandlingssystemer, og det mangler økonomi til å oppgradere.
Enkelte saksbehandlere i NAV opererer i 12 forskjellige saksbehandlingssystemer. Det sier seg selv at mye tid brukes på å navigere mellom forskjellige systemer. En massiv satsing på IKT vil etter min mening være løsningen på de aller fleste og største problemene NAV pr. i dag sliter med.NAV sliter også med organisatoriske problemer og det er stor frustrasjon blant de ansatte mange steder. De fleste NAV ansatte er imidlertid positive og har stor evne til omstiling.

få på plass et velfungerende IKT system og de andre brikkene vil falle på plass etterhvert.

Jeg forundres stort over stortingspolitikere som er så kritiske til NAV, uten at det virker som om de innser hvor stor omleggingen fra trygdekontor og Aetat til NAV kontor er, og hvor store utfordringer NAV ledelsen og de NAV ansatte sliter med hver eneste dag.

man kan selvsagt diskutere hvor vellykket NAV reformen har vært, men når det engang ble bestemt at den skulle gjennomføres så er det ingen vei tilbake nå som reformen har kommet så langt. Innvilg de penger som er nødvendige for at NAV hurtigst mulig kommer på skinner og fungerer som NAV er ment til å fungere - FOR BRUKEREN.

frr sa...

NAV er en trist affære, nesten uavhengig av Riksrevisjonens rapport. Jeg ikke "bruker", og takk Gud for det. Men jeg må ha kontakt med NAV på vegne av brukere som sliter med denne mastodonten.

Jeg tror det imidlertid er feil å skyte primært på sjefen, som egentlig har fått en umulig oppgave med begrenset myndighet til å samordne og strømlinjeforme. Jeg opplever også et flertall av de ansatte som positive (det finnes dem som en god ledelse burde ha luket ut), men det er selve reformen som er gjennomført på en måte som gjør at det må skje feil.

Og det er et politisk ansvar, men tradisjonen tro vedtar politikerne uten å ta ansvar for utviklingen deretter.

Og takke meg til litt for mye utbetalinger (et lite beløp i forhold til totalen), fokus burde heller vært på dem som har rettigheter, men som ikke får.

Anonym sa...

NAV har hatt et ledelsesproblem hele tiden. Tor Saglie har aldri lyttet til erfaringer eller hørt på advarslene. Han har bevisst omplassert kritiske røster og omringet seg med Ja røster. Han har heller aldri villet høre på "de ekte" resultatene, men belønnet de som har ¨pyntet på statistikken. Når det går på trynet, skylder han på de under seg. Han tar ikke ansvar, eier ikke ryggrad og jeg er for første gang i mitt liv enig med Siv Jensen.