tirsdag 13. oktober 2009

Mer rettferdig

Regjeringens forslag om at boligens markedsverdi i større grad enn tidligere skal legges til grunn ved fastsettelsen av ligningsverdien, diskuteres livlig. Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må være riktig. Alle vet at ligningsverdiene på boliger er svært varierende og tilfeldige. De fleste kjenner eksempler på at to like boliger i samme område har helt ulik ligningsverdi. Eksemplene på urimelighetene er mange.

Et system som gjør en slik forskjellsbehandling mulig, kan ikke være riktig. En annen sak er spådommene om at dette bare er starten på en omlegging mot sterkere beskatning av boligen. Her er jeg ikke like sikker på om jeg liker utviklingen.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Formueskatten må fjernes.
Norge klarte sg uten den før.
Mange må gjerne flytte for
fra boligene sine når
formueskatten økes.Regjeringen
leter med lupe for og se hvor
skattene kan økes.JILL

folkeaksjonene mot IAM og løgnaktige svindler-hansen sa...

Helt latterlig å betale skatt på en livsnødvendighet som du har klart å anskaffe og nedbetale til tross for den norske stat.

Ingen burde betale skatt for boligen de bor i. Helt, helt hårreisende.

Anonym sa...

Nå er vel Norge et av få land der bolig ikke regnes som normal formue, men beskattes lempelig?

Det som kommer nå er en fornuftig endring: Mer skatt på de rikeste, og mindre for folk flest.

Det vil føre til lavere boligpriser - er det også feil?

Det som her kalles "livsnødvendighet" er jo unntatt fra formuesbeskatning.

Hvis det ikke er en "livsnødvendighet" å bo i eiendommer som ... og her overlates det til den enkelte å regne ut hva som skal til for at boligen betinger eiendomsskatt.

Sannheten er at de som klager er redde for arven sin. At "gamlemor" skal finne ut at det er bedre å selge villaen i overklassestrøket og flytte til noe som er lettere å bo i, og billigere.

Anonym sa...

Hvis Jill klarer å komme med et eksempel på et menneske som "må flytte fra boligene sine når formueskatten økes" så er hun veldig flink. Eksempelet på Dagsrevyen i dag var egentlig bra: En gammel dame i Bergen hadde et nedbetalt hus i sentrum og man regnet ut at hun måtte ut med 1500 kroner mer i skatt. Hvis hun av den grunn velger å flytte så kan hun ikke være særlig lysten på å bo der lenger. Dette er tullball, Jill.
Husk at de aller fleste må betale mindre formueskatt etter omleggingen. OG: De aller fleste av oss som har lån på huset vil uansett ikke betale formueskatt.
INGEN trenger å flytte pga. dette.

Anonym sa...

Jepp. Litt faktaopplysninger kan være greit å få med seg. Her er et par til som kanskje kan få en del folk (som Hr. Batta f.eks.) til å besinne seg:

1. Etter omleggingen vil 120.000 FÆRRE nordmenn betale formueskatt. (Dagbladets beregning i dag)

2. Et ektepar uten annen formue kan ha en gjeldfri bolig til en verdi av 4,7 millioner kroner uten å måtte betale formuesskatt, mens enslige kan ha en gjeldfri bolig til en verdi av 2,3 millioner kroner uten å måtte betale formuesskatt.(Dagbladets beregning i dag)

Så: Er det noen det er synd på her..??