onsdag 28. oktober 2009

Anger og uetterrettelighet

Den såkalte Nokas-skipperen, en av dem som ble dømt for medvirkning i Nokasranet i 2004, intervjues i Drammens Tidende (DT) i dag. Mannen kjørte sin lastebil med millioner av Nokaspengene fra Stavanger til Drammen, der de ifølge skipperen ble hentet av Toska og et par mann til.

Mannen fremstiller seg selv som nærmest en uskyldighet i saken, til tross for at han selv dokumenterer at han hadde god anledning til å trekke seg fra det hele i tide. På spørsmål om han angrer, svarer han at ikke visste hva han var med på – før det var for sent. Derfor mener han det er vanskelig å angre på noe han ikke hadde kontroll over. ”Men jeg har jo fått betale”, sier han og tilføyer: ”og har ikke fått en krone ut av det”. – Svaret skriker etter et oppfølgingsspørsmål, som DT-journalisten merkelig nok ikke stiller: ”Mener du at du burde ha fått noen kroner ut av det?”

Intervjuet avslører for øvrig motstridende opplysninger når det gjelder det skipperen sier i intervjuet og informasjonen i den nylig utkomne boka om Nokasranet. Skipperen intervjues på parkeringsplassen utenfor CC Varehus i Drammen. Deler av denne store parkeringsplassen ligger under E18-brua som går over Drammenselva. Og nettopp på plassen under denne brua peker skipperen som stedet der han parkerte bilen med pengene og hvor angivelig ble hentet av Toska & co. ”Det borte. Under brua. Der parkerte jeg bilen”, sier han og peker.

I VG-journalistenes bok gjøres det detaljert rede for hvor skipperen parkerte bilen, og med den samme skipperen som kilde. Her heter det at han allerede før han svingte inn på parkeringsplassen hadde bestemt seg for hvor han skulle sette bilen. ”Han parkerte den inn mot Shell-stasjonen som ligger like ved. Deretter gikk han over til bensinstasjonen for å finne et sted der han kunne følge med kjøretøyet”, skriver VG-journalistene.

Alle som er kjent i Drammen, vet at her er det noe som ikke stemmer. Shell-stasjonen ligger på en helt annen kant av parkeringsplassen enn det stedet som skipperen nå utpeker som stedet der han parkerte, minst et par hundre meter unna.

En liten detalj, sikkert uten betydning for realitetene i saken. Men den vitner om uetterrettelighet. Hos skipperen eller hos forfatterne? Ikke vet jeg.

Ingen kommentarer: