torsdag 24. mars 2011

Når Frp blir presset

Som alltid når Frp er presset i en ubehagelig sak, prøver Siv Jensen & co å avspore ved å angripe andre, som regel pressen. Slik også nå i Birkedal-saken. ”Dere grafser”, sier Jensen, og nestleder Sandberg gjentar mantraet.

Ja, det hender pressen ”grafser” i saker der en burde gå fram med varsomhet. I denne saken ville det vært grafsing hvis pressen gjøv løs på de involerte i selve saken for å få alle mulige detaljer i de påståtte kriminelle handlingene. Men det Frp-ledelsen blir bedt om å redegjøre for, er ikke å beskrive av disse handlingene, men hvordan partiet har handlet i saken. Når fikk de informasjon? Hva gjorde de eventuelt med opplysningene de fikk? Hva gjorde de for eventuelt å beskytte unge mennesker mot påståtte overgrep mot mindreårige innenfor Frp-sammenhenger? Osv.

Fra første stund har Frp-ledelsen vegret seg om åpenhet om slike spørsmål. Ja, etter det jeg kan forstå, har de forsøkt å skjule sannheten om hva de visste og hva de evt gjorde. I Søviknes-saken for ti år siden satt Siv Jensen og gråt sine modige tårer for åpne kameraer. Det var ikke måte på hvor vondt hun følte situasjonen. Denne gangen møter hun offentligheten med steinansikt, og med hviskende stemme bedyrer hun at saken er behandlet etter ”boka”. Men et slikt svar blir bare svada når hun ikke forteller hva det betyr konkret i den aktuelle saken.

Oppdatering fredag:
I Vårt Land kritiseres Frp's retningslinjer for at det ikke sies hva partiet gjør med en anklage om seksuelle overgrep. Særlig savnes prosedyrer som ivaretar den som mener seg utsatt for krenkelser.

Rettferdig eller ikke, det er tydelig at mange av Frp's velgere reagerer på Birkedalsaken ved å vende partiet ryggen. I dagens politiske meningsmåling i VG går Frp tilbake hele 4,7 prosentpoeng.

4. april: De fleste mener Frp-ledelsen behandlet Birkedalsaken dårlig.

Politiet vil avhøre Frp-ledelsen.
For varsling - mot varsling

5 kommentarer:

Anonym sa...

>Når fikk de informasjon?

Kan ikke besvares med mindre man definerer informasjon om hva. Og hva som har versert av rykter er det helt riktig å ikke spre til det offentlig.

>Hva gjorde de eventuelt med opplysningene de fikk?

Fulgte det selvfølgelig opp internt etter vanlige prosedyrer.

>Hva gjorde de for eventuelt å beskytte unge mennesker mot påståtte overgrep mot mindreårige innenfor Frp-sammenhenger?

Gjorde når da? Igjen kan ikke dette besvares uten å gå inn på den konkrete saken.

Det er fullstendig riktig behandling av Frp å ikke bedrive ryktespredning i en så alvorlig sak.

Anonym sa...

Dette er bare enda en enkelthendelse som dette partiet åpenbart ikke er i stand til å hanskes med. Vi har sett Ungbosakene og Jarlsøsakene i Tønsberg der ingen av de involverte FrP menneskene noengang har innrømmet at de har gjort noe galt.Med en gang det kommer kritikk kryper man ned i skyttergravene og drar gjerne med seg et kobbel jurister sammen med dårlige rådgivere. I etterkant blir så politiske opponenter tillagt uedle motiver hvis de tar opp en sak, og pressen blir alltid beskylt for å ha en skjult agenda eller bare lyst til å plage FrP. Jeg synest FrP burde ta tak i denne sutringen over å bli dårlig behandlet og anskaffe seg gode, voksne rådgivere som innehar den integritet, modenhet og normalt utviklet praktisk og politisk gangsyn og være istand til å formidle dette på en forståelig måte. Det sies at angrep er det beste forsvar, men i noen tilfeller skal man være forsiktig med det, velgere er ikke dumme og den dårligste strategien er når strategen har undervurdert sine velgere. Politikere som mennesker flest kommer i forskjellige tapninger og det er sagt at "som regel kommer alder og forstand samtidig, men i noen tilfeller kommer alderen alene. magnusursus

Anonym sa...

Skal vi tro på Siv Jensen da hun sier at hun ikke viste noe?Snakker ikke hun og Geir Moe sammen?Vi så det for 10 år siden i Søviknes saken,da gråt Siv sine krokodilletårer,og sa at hun ikke hadde hørt om Søviknes saken ,men sannheten var jo en helt annen.

Anonym sa...

@ Anonym 20:26
I Ungbosakene og Jarlsøsakene i Tønsberg var det Tønsberg Blad som tok dette opp. Det haglet kritikk mot TB og redaktøren, som ble regelrett mobbet i mange leserkommentarer.

Heldigvis gravde TB videre, saken ble henlagt av politiet, men det ble fastslått at 2. nestleder i Frp, Per Arne Olsen, hadde brutt kommunens etiske retningslinjer. Da det stormet som verst rundt Per Arne Olsen i denne saken, var han sykemeldt, og og nå da det igjen stormer rundt Frp, er han ute i permisjon, merkelig......

Anonym sa...

Per Arne Olsen er Frps Fraksjonsleder i Helse- og omsorgskomiteen. Det er vel ikke noe forunderlig at Norges helsevesen er under all kritikk. En mann som har brutt sin egen kommunes etiske retningslinjer burde ikke ha noe med helsevesenet
å gjøre.

Hvis Vestfoldingene er litt oppegående, blir han ikke gjenvalgt.