fredag 26. november 2010

Manglende respekt for studentene

Så har det skjedd igjen. En eksamensoppgave ved Universitetet i Oslo har 22 språkfeil. Denne gangen er det faget sosiologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet som er synderen. Oppgavebeskrivelsen på nynorsk av en eksamensoppgave i Sosiologi kvalitativ metode inneholdt ikke mindre enn 22 skrivefeil på like mange linjer. Det verste er at feilene er så utrolig simple, sier lederen i norsk studentmållag, Jens Kihl.

Nei, uansett om feilene er simple eller ikke, det verste er at slikt i det hele tatt forekommer. Jeg har mange års erfaring med å lage eksamensoppgaver ved universitetet, og jeg vil hevde at det er totalt unødvendig at slikt skjer. Jeg er enig med fungerende direktør i Språkrådet som sier at det er uholdbart når fakultetsdirektøren sier at fakultetet må heve sin nynorskkompetanse. Jeg nekter å tro at Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Sosiologisk Institutt ikke har tilstrekkelig nynorskkompetanse til å lage eksamensoppgaver på nynorsk. Årsaken ligger åpenbart et helt annet sted: Man tar rett og slett ikke oppgaven alvorlig nok. En slik slapphet vitner om manglende respekt for studentene.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Slik har det vore lenge. Då eg var student ved HIA, no UIA, ba eg om å få oppgåvene på nynorsk.
Eg opplevde at oppgåva var så dårleg skrive at eg måtte be om å få oppgåva på bokmål i tillegg for å kunne skjøne kva som var meint. Ved fleire andre var det ei bokmålsoppgåve med oversetjing nederst (ikke=ikkje en=ein osb). Det hendte også at det ikkje var laga oppgåve på nynorsk i det heile. Med intern sensur, der oppgåveskrivar og sensor er den same, er det fare for å bli straffa med dårleg karakter om ein ber om oppgåve på, og skriv på nynorsk.

Generelt må ein kunne sei at høgskular og universitet har totalt mangel på respekt for studentar som ynskjer å nytte nynorsk. Det vert slik at dei som nyttar nynorsk ikkje ber om å få oppgåva på dette målføret. Anten fordi dei sjølv har opplevd diskrimineringa eller er fortald om det frå andre. Ein orkar rett og slett ikkje ta kampen, spesielt ikkje når det gjeng ut over karakterane.

Eg kjenner ikkje til korleis det er no, men det burde vere pålagt at ALLE oppgåver skal vere på begge målføra i same oppgåveheftet.

torq sa...

Jeg kan forstår at folk ikke er toppmotivert når de blir plaget til å måtte skrive den samme teksten to ganger, på to forskjellige målfører.

Og selv offentlig ansatte må vel av og til oppleve at de har bedre ting å bruke sin tilmålte tid på, her i livet.

Det er jo toppen av frekkhet å kreve at andre skal svare deg på ditt målføre!

Da jeg gikk på videregående, løste jeg dette problemet på følgende måte:

Ignorer absolutt all undervisning og alle lærebøker i nynorsk, og hopp også over alt det andre i norskfaget som kan fortolkes som uttrykk for nynorskfolkets ublue krav.

Men, dagen før eksamen, skum gjennom den nynorske grammatikkboka, og forbered deg til eksamen som om du skulle være med på et dårlig nynorsk teaterstykke.

Den løsningen fungerte i grunn ganske greit, og sparte meg for mye tid.

Anonym sa...

Jeg kunne klart det uten feil.I utgangen motstander av nynorsk.
5 % i landet som har nynorsk som
hovedmål ?

Anonym sa...

Nynorsk er manglende respekt for det norske folk.