tirsdag 30. november 2010

En dyktig styreleder

Det har vært en tendens til at når politiske partier får regjeringsmakt, favoriserer de gjerne partifolk til viktige stillinger i samfunnet. Hvorvidt det er grunnlag for å hevde at slike ”partiutnevnelser” fortsatt er vanlig, vet jeg faktisk ikke. Det kan nesten virke som situasjonen er litt bedre i dag enn den var før. Men når det gjelder internasjonale verv, ser det ut til at partiene er mer rause. Da tenker man nasjonalt og er opptatt av å arbeide for at også dyktige nordmenn skal komme i internasjonale posisjoner – uansett partitilhørighet.

Bondevik 1-regjeringen jobbet for noen år siden knallhardt for at Gro Harlem Brundtland skulle bli valgt til generaldirektør for Verdens helseorganisasjon. Utenriksdepartementet, som da ble ledet av Knut Vollebæk, opprettet et eget kontor som arbeidet for saken, og Harlem Brundtland ble som kjent valgt. Vi har også flere andre eksempler på det samme.

Nå har Stoltenberg-regjeringen jobbet for at Dagfinn Høybråten skulle bli ny styreleder i den globale vaksinealliansen GAVI (The Global Alliance for Vaccines and Immunisation). Han ble enstemmig valgt under et møte i Kigali i Rwanda. Høybråten har sittet i styret siden 2006 og han etterfølger Irlands tidligere president Mary Robinson. Nelson Mandela har også vært styreleder. Det er med andre ord et prestisjetungt tillitsverv Høybråten har fått. GAVI har vært et hjertebarn for Stoltenberg. Han vet at i Høybråten får organisasjonen en dyktig leder med bred og relevant erfaringsbakgrunn for jobben. Det er bare å gratulere dem begge.

Ingen kommentarer: