søndag 28. november 2010

Liten sans for WikiLeaks

Jeg hører ikke til dem som er så enormt begeistret for WikiLeaks-lekkasjene. Riktignok synes utenrikstjenestene i mange land, inkludert den norske, å hemmeligholde mer enn de behøver. Men jeg kan ikke se at det forsvarer den virksomheten som WikiLeaks bedriver. Jeg legger da avgjørende vekt på det som blir sagt fra forskerhold om at det vil bli vanskelig å drive utenrikspolitikk og forhandlinger med andre land hvis utenrikstjenesten må regne med at de blir kikket i kortene. Alle som følger litt med vil vite at mange innviklede floker og problemer land i mellom ofte blir løst gjennom hemmelige eller svært diskrete forhandlinger. Jeg kan ikke se at vi kan være tjent med at en skal legge kjepper i hjulene for slike bestrebelser. WikiLeaks klager nå over at noen prøver å sabotere nettstedet deres. Men dermed får de bare smake sin egen medisin. De har neppe skaffet seg dokumentene fra amerikansk UD på lovlig vis.

Oppdatering:
Personkarakteristikker ikke noe nytt.
Verdensdiplomatiets 11. september
Støre misliker WikiLeaks-dokumenter
Inndras passet?

18 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg klager ikke hvis vi en gang klarer og hamle opp med denne korrupte og kyniske verden. Håper bare ikke dette betyr hånden på den røde knappen ;O

Oddbjørn sa...

Nettopp fordi vi lever i en kynisk og ond verden trenger vi konfliktløsende diplomatisk arbeid som kan foregå uten at alt straks skal tilflyte offentligheten.

Anonym sa...

Vanlige folk, enten de bor i Kina, USA eller Norge ønsker bare å leve i fred.
Kriger, diplomatiske kriser og "floker" er et resultat av statsledernes spill seg imellom. Hvorfor skal vi akseptere at "alt mulig rart" blir holdt hemmelig for oss?
Demokrati du lissom ...

Rottejegeren sa...

Alle behøver ikke vite alt om alle. Til syvende og sist er nok ikke det så jævlig smart skal du se...

Jan Arild sa...

@Oddbjørn Nettopp fordi vi lever i en kynisk og ond verden trenger vi konfliktløsende diplomatisk arbeid som kan foregå uten at alt straks skal tilflyte offentligheten.

Javel... Nord-Korea er ett bra land siden de skjuler ting for folket.
Eller du vet vel hvor grensa skal gå for hva som skal holdes tilbake av informasjon?

Ser du svakheten med din egen argumentasjon?
Skal personlige oppfattninger av en annen nasjons ledere ha noe å si på utfallet av en forhandling?
En som omtaler Obama som en djevel er vel ikke egnet til å innlede fredsamtaler med USA og Obama?
Greit vite litt om hvorfor det smeller så ofte som det gjør Oddbjørn. Hvis du ikke liker å få tredd hvilke tanker du skal tenke om andre langt nedover halsen, så er avsløringer om slikt kun bra i lengden.

Oddbjørn sa...

Å sammenligne diktaturets behandling av sin egen befolkning med diplomatiets behov for hemmelighold, er med respekt å melde skivebom. - For øvrig kan forhandlinger med regimer vi ikke liker noen ganger være nødvendig. Oppfordringen til å se nærmere på egen argumentasjon returneres.

Anonym sa...

Hvis de først ikke klarer å holde tett om hemmelighetene sine så er det vel like greit at alle får samme informasjon til samme tid?

Anonym sa...

Må si meg enig med Jan Arild. Vi lever i et land hvor vi har det godt. Da er det lettere å akseptere at ting holdes hemmelig for oss, men slik jeg ser det, så er vi på vei lenger og lenger bort fra demokratiet. Vanlige folk overvåkes omtrent hvor enn vi går, mens statsledere holder så mye som mulig skjult for oss.

Hvem er det som sørger for at verden er et "ondt og kynisk sted" Oddbjørn? En kineser som jobber på fabrikk? En afghaner som passer geita si? En Nord-Koreaner som måker veien? Er det disse personene som gjerne vil bombe meg og mitt hjem?
Eller er det de personene som omtales i dokumentene fra Wikileaks?
Spør du meg, så er det nettopp disse som vi bør holde et ekstra godt øye med ...

Vomitthrower sa...

Dette dreier seg ikke om wikieaks lekkasjene i så stor grad som det dreier seg om (en retorisk krig), hvor dessverre løgn har blitt alt for vanlig.
Amerikanske myndigheter har i lange tider vært svært påstålige og ensporede i sine omtaler av disse krigene og det ettermæle av sikkerhets-byråkratisk galskap som de er i ferd med å skape. Disse dokumentene kunne ikke vært viktigere for den konstitusjonelle ytringsfriheten, og dens eksistens, men mindre vi skal få en ny STASI løsning i USA fordi myndighetene ikke er i stand til å håndtere delegasjonen av sikkerhetsløsninger på en hensiktsmessig måte.

Jeg mener også dette kan være viktig for den allmenne forståelsen av at fadesene i denne krigen hovedsaklig var foretatt på et mikronivå i periferien mellom politikere og private utleide organisasjoner som foretar seg ukontrollert sikkerhetsløsninger både uten og innenlands.
Dette er dessverre ukjent for store deler av den Amerikanske befolkningen, og disse løsningene innebærer betydelige pengebeløp og resurser.

Hvis disse sakene nå behandles på en voksen og forståelsesfull måte i stedet for å skyve det til side slik som vi ofte får se konturene av i Amerikanske vulgærmedia og TV-debatt, så tror jeg faktisk mye av den diplomatiske trusselen USA føler vil være svært svekket, om ikke fullstendig borte.

Oddbjørn sa...

Til siste Anonym: Jo visst skal vi holde øye med våre politikere. Men jeg fastholder at diplomatisk arbeid ofte krever en viss grad av hemmeligholdelse for å kunne løse konflikter, hindre krig osv. For øvrig er det vanskelig å se hva du sammenligner med når du hevder at vi beveger oss og lenger bort fra demokratiet.

Anonym sa...

Det mange av dere glemmer er at politikk i alle land er oftest drevet av skattebetalerenes penger, med andre ord vårt slit og vårt arbeide. Derfor skal vi alle kreve at politikk skal foregå åpent, og ikke i hemmelighet. Uansett! Det nytter ikke å si noe annet, det vil være selvmotsigende for deg som individ.

Henriette sa...

Jeg er ganske enig med deg, denne mannen driver en vendetta mot sitt eget land og for meg er det nesten landssvik. Alle har visstnok glemt at denne mannen fremdeles har en voldtektssak i Sverige som fremdeles ikke er oppklart. Om han er skyldig eller ikke vet ikke jeg, men man trenger ikke å gi denne mannen heltestatus slik noen gjør.

Anonym sa...

Politikere er folkevalgte og skal handle på vegne av folket, ikke seg selv. De er ikke sjefer over folket, men heller representanter. Hvis de handler i strid med lover og regler (vet ikke om det er tilfellet her), skulle det bare mangle at det blir avslørt. Når det er sagt, så skjønner jeg amerikanernes frustrasjon. USA får kritikk for det meste, uansett hva de foretar seg. Og de opplysningene som er sluppet hittil er vel stort sett ikke så fryktelig oppsiktsvekkende, de fleste vet vel at amerikanere og briter ikke er så veldig frankofile, men allikevel får dokumentene reaksjoner som er til de grader blåst ut av proporsjoner.

Anonym sa...

Kanskje Wikileaks skulle fått Nobel fredspris neste år?

Anonym sa...

Jeg er heller ikke begeistret for wikileaks som durer på uten retningslinjer, ikke på vegne av overklassen i USA, eller om liten tid Norge også.

Me når Kari legger ut sensitiv informasjon om Ola.

Anonym sa...

Wikileaks er viktig for å få fram sannheter om de grusomhetene som skjer i verden. All den grådigheten og hemmelighetene som er mer skadelig å holde skjult enn å si det rett ut. Flott at noen tørr å si ifra.

Man kan si at det setter menneskeliv i fare, men dette er også starten på et mer åpent samfunn. Spionasje og hemmeligheter er ikke sunt når det blir for mye av det.

KMA sa...

"varslersiden WikiLeaks" er egentlig sviker/tyster/forædersiden.....

ser her også at man velger å bruke det forfinede uttrykket varsler på samme måte som man benytter det overfor forædere/svikere/tystere i arbeidslivet.

En varsler er en foræder/tyster/sviker.

Anarkist sa...

Åpenhet og ærlighet i et samfunn skapes med åpenhet og ærlighet. Å jobbe lukket i hemmelighet med hvite løgner utad skaper ikke et åpent og ærlig samfunn.