lørdag 21. august 2010

Om å lytte

Nesten hver annen velger mener regjeringen generelt er dårlig til å lytte til lokale oppfatninger når de treffer vedtak, viser en meningsmåling Respons har gjort for Aftenposten.

”Dette er tall jeg lytter til”, sier statsminister Jens Stoltenberg i en kommentar. Kanskje han heller skulle lytte til folket?

2 kommentarer:

kjell sa...

Om å lytte,
Blir ikke dette ett spørsmål om hvorvidt lokal demokratiet alltid er ønsket? Får man lov å prioritere budskjettene selvstendig, så fører dette til forskjeller fra sted til sted i landet, og vil brukes av opposisjon og media (se skole)mot enhver sittende regjering. Eller så er vel Terra kommunene også ett godt eksempel i slike saker. Og da mener lokale krefter at i bunn og grunn så er det staten sin oppgave. Da vil man ikke stå til ansvar for lokale vedtak! Litt som å ville ha i pose og sekk.

kjell sa...

Om å lytte.
Synes forøverig Høyresiden har vært tildels stille i Hardangersaken. Noe jeg kan forstå.
Deres politikk:
Norge har fra naturens side alle forutsetninger for å bli Vest-Europas ledende energileverandør.

Konsesjonslovgivningen for vannkraftanlegg hindrer et aktivt privat eierskap og bremser omstruktureringen i kraftbransjen.
Redusere statens eierandeler i energi og avvikle statens hjemfallsrett til vannkraftanlegg.

Vet ei heller om dette betyr så mye å lytte til lokalekrefter.