mandag 2. august 2010

Hanssen står støtt

Jeg er ikke spesielt mye opptatt av byråer som driver rådgivningsvirksomhet overfor alle typer organisasjoner og personer. Men de fyller åpenbart et behov i dagens samfunn ettersom det er mulig å drive slike byråer, som ikke akkurat er billige når de gir sine råd. Tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen har etablert seg som rådgiver i et slikt byrå, og har høstet storm for det. Sist nå i forbindelse med at NRK tok opp at han har gitt råd til den private barnehageeieren Espira i forbindelse med regjeringens forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager. Kritikken fra tidligere politikerkolleger har vært hard.

I utgangspunktet kunne det synes som om Bjarne Håkon Hanssen lå tynt an. Men nå viser det seg at han er i stand til å svare godt for seg. Han har et godt poeng når han for det første prøver å få sine meningsmotstandere blant tidligere regjeringsvenner til å forstå at han faktisk er ute av politikken og gjør en fullt lovlig jobb som rådgiver. For det andre har han også et poeng når han sier at politikerne får endre reglene hvis de mener at folk som han ikke skal kunne drive med slik virksomhet på den måten han gjør. En kan like eller mislike hans virksomhet, men den er lovlig og han har ikke brutt noen av de reglene politikerne selv har lagt for slik virksomhet. Hvis ikke hans kritikere i politikken kan erkjenne dette, må de finne seg i å bli mistenkt for at de ønsker å avlede oppmerksomheten fra at de har fremmet et dårlig forslag.

5 kommentarer:

Berit sa...

Han har ikke gjort noe galt, det er riktig, men hva med etikk og moral? Han er en meget arrogant mann som har lite empati for andre.Slik var han som politker og slik er han som privatmann.

Anonym sa...

Jeg vil bare bemerke tre ting:

1. Det Hanssen ba om var informasjon om hvor langt i prosessen et vedtak hadde kommet. Dette er informasjon firmaer har rett til når de bruker sin demokratiske rett til å kjempe for sitt standpunkt. For selv om vi vet godt at venstresiden gjerne skulle nektet dem det det har alle kommersielle, pengelystne firmaer rett til å argumentere for sitt syn. At de tvinges til å godta dette betyr ikke at de ikke ser på folk som hjelper dem som svikere.

2. Hele situasjonen viser hvor "snille", "reflekterte" og "omtenksomme" de virkelig er i venstreland. Hanssen jobbet trofast i mange år som politiker. Nå tok han en enkel telefon for å finne ut hvor langt en politisk sak hadde kommet. Og derfor blir han kastet ut i det ytterste helvete og beskrevet med kommentarer som den fra "Berit". Det viser ganske enkelt at venstrefolk ikke har noen slags fundamental "snillhet" i seg. De har dog masse maktkåthet.

3. Ap bruker selv politiske- og medierådgivere, opptil 25 av dem, for å knuse sine motstandere og legge strategi for hva slags ord som skal plantes hvor. Men at et privat, pengeinteressert firma bruker 1 som de betaler for er nok en synd. Fordi Ap er snille og firmaer er slemme i den leiren.

Jorunn sa...

Hansen står støtt formelt sett,men hvor er integriteten hans? Integritet er jo de verdiene som er integrert i personligheten og som gjør at holdninger og handlinger til en viss grad er forutsigbare.Da snur en ikke kappa etter vinden.
Når det gjelder aksjeloven så er det,som kjent,ulovlig med innsideinformasjon som gir spesielle fordeler. Det legges nok nå heldigvis opp til at innsideinformasjon om politiske prosesser skapt av tiltro til personens integriet ikke lenger skal kunne fallbys på et maked. Rådgivere er vel og bra,men de bør skaffe seg informasjon på andre måter.

Anonym sa...

Vil bare nevne:

1. Hanssen har ikke "snudd kappa etter vinden". Hanssen arbeidet for Ap i en tidsperiode der Ap var imot det forslaget de nå har fremmet.

Man kan si at Hanssen har "snudd kappa etter vinden" hvis man mener at enhver som har jobbet for Ap aldri senere kan yte selv den mest begrensede assistanse (som her) til noen som er uenige med Ap. Da tar Ap på seg karakteristikk som et militærdiktatur, en paranoid, psykopatisk og hevngjerrig kult. Noen av oss vet jo at det er slik de i praksis er, men en offentlig bekreftelse er flott.

2. Hanssen har ikke bedt om "innsideinformasjon". Ap har selv gått ut (men med hensikt å latterliggjøre, fordumme og kritisere ham) og sagt at det han spurte om var offentlig og sto på regjeringens websider. Da kan man ikke hevde at han krevde innsideinformasjon. Statens informasjonssystemer er kronglete og Hanssen fant det antageligvis lettere å ta en telefon enn å lete i offentlige databaser. Informasjonen han lette etter var offentlig og ikke innsideinformasjon har Ap selv sagt.

Jorunn sa...

La gå at han kanskje tror på saken selv.Problemet er ikke at han forsøker å fremme den,men at han bruker innsideinformasjon fra sitt eget arbeid i regjeringen,og derfor vet hvilke knapper han bør trykke på for å oppnå resultater. Han omgjør tillit fra velgere og kollegaer i regjeringen til klingende mynt i egne lommer.