fredag 20. august 2010

Gåtefullt og uforståelig

Vallepresten som i februar ble dømt i Kristiansand Tingrett for selv å ha stått bak sabotasje og trusselbrev mot ham selv, ble heller ikke trodd av lagmannsretten. Presten ble av en enstemmig Agder lagmannsrett dømt for to tilfeller av falsk anmeldelse. Det er ikke vanskelig å være enig med biskop Skjevesland, som sier at dette først og fremst er en trist sak for presten selv og for hans familie. Det er fint å se at biskopen ønsker å følge opp presten og familien med omsorg.

Men også den menigheten presten var satt til å tjene, trenger god oppfølging. Det sviket folk i Valle har opplevd, må kjennes tungt. Da presten gikk ut med sine påstander om at han var utsatt for drapstrusler og sabotasje, organiserte bygdefolket fakkeltog til støtte for ham, og flere politikere holdt støtteappeller i Valle sentrum. Disse må oppleve det tungt når presten nå i to rettsinstanser er dømt for selv å ha satt i scene truslene og sabotasjen.

Mildt sagt er dette en atferd man ikke venter av en prest. Ikke av noen andre heller, for dens saks skyld. Om ikke annet, viser saken at prester også er mennesker – på godt og ondt. Men hva som kan få et menneske til å handle på denne måten, er gåtefullt. Heller ikke lagmannsretten kunne påvise noe klart motiv. For alt det en vet er handlingene kanskje uforståelige også for mannen selv.

Oppdatering 1.11.2010:
Høyesterett har ikke tillatt Valleprestens anke fremmet. Det betyr at dommen fra Agder lagmannsrett er rettskraftig. Presten må dermed sone 30 dagers ubetinget fengsel for falske anmeldelser og falsk forklaring og dessuten betale 10.000 kroner i erstatning.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Skriv ikke om ting du tydeligvis ikke vet særlig mye om, Odbjørn! - Jeg kan med sikkerhet i mange års vennskap med "Valle- presten" si at det er fullstendig UTENKELIG at han har løyet og spredd falske rykter. Han er en fullstendig ærlig mann, men det virker som om noen har bestemt seg for bare å høre på utvalgte deler av det som kommer fram.
Jeg trodde jo at det var sånn i Norge at mistenkte var uskyldig til det motssatte var bevist - men det virker ikke sånn her, tydeligvis...
- Hammerfest

Oddbjørn sa...

Har du ikke fått med deg at mannen er dømt i to rettsinstanser?

Vidar sa...

Men det at en (eller selv to) rettsinstans(er) har kommet fram til fellende dom, er da ikke noe BEVIS? For leser man domspremissene her, FINNES det ikke noe bevis. I noen retning! Egentlig er det ganske uforstaelig at POLITIET anmeldte han for falsk forklaring... Men det stemmer meget godt med prestens egen oppfattelse av at han er "forfulgt"! Av ledende konservative innen egen menighet - som selvsagt ogsa har "sine forbindelser"...
Jeg haper da virkelig denne skan blir anka til Hoyesterett! For enten er det ANDRE folk som skal dommes her, eller sa er presten syk og utilregnelig, og trenger behandling og ikke STRAFF!

Oddbjørn sa...

To rettsinstanser har kommet til at det ligger utenfor enhver rimelig tvil at presten er skyldig i det han ble tiltalt for. – Hvordan man etter det kan være så skråsikker på at mannen er uskyldig, er nesten like gåtefullt som den handlemåte presten er dømt for. -
Lagmannsretten reiser spørsmålet om presten kan ha personlige eller psykiske problemer, noe mannen selv benekter. Retten finner at det ikke har vært noe grunnlag for å foreta en prejudisiell observasjon, noe retten for øvrig mener at mannen ”trolig ville oppfattet som krenkende”.

Arild Holta sa...

Her var det en rørende naiv tro på domstolene.

I Norge dømmer man uten bevis, fordi politiet og retten synser.

Pr i dag finnes det en masse grupper på Facebook mot politi og domstoler, nettopp grunnet domstolenes rettsløshet.

Media vil ha det enkelt å dømme mennesker, så de tar ikke opp kampen mot uvesenet. På Facebook har vi imidlertid sånn noenlunde ytringsfrihet. Så der kommer møkka frem.

Folk er uskyldig til det motsatte er bevist. I dette tilfellet har ikke "retten" fremlagt bevis. Da må man se på mannen som uskyldig. I rettskaffenhetens navn.

Per Jostein - Hammerfest sa...

Joda, har fått med meg at mannen er dømt i ti rettsinstanser
- men jeg håper inderlig at han orker å anke videre
- dette er, om du leser saken, - egentlig en sånn sak som man må henlegge - fordi man ikke har noe bevis! - men noen har her bestemt seg for at i denne saken har vi mulighet for å "ta" en prest - eller noe sånt, ikke vet jeg
- han har jo faktisk ikke gjort noe - annet en å forsøke å si noe om hvor politiet KANSKJE kan finne den skyldige....