fredag 27. august 2010

Når besteforeldre skiller seg

Statistisk sentralbyrås statistikk over ekteskap og skilsmisser viser at skilsmisser begynner å bli mer vanlig også blant eldre mennesker. I løpet av de siste par tiårene har skilsmisseraten blant folk over 60 år blitt doblet. Som seniorforsker Turid Noack i Statistisk sentralbyrå understreker i Vårt Land, må en imidlertid merke seg at denne doblingen er fra et veldig lavt nivå, et nivå som er vesentlig lavere enn blant yngre årsklasser. Noack opplyser også at vi ikke vet så mye om hvor mange skilte eldre som gifter seg igjen, men i den grad de gjør det, er sjansen for å bli skilt på nytt noe større. De eldre kvinnene som skiller seg, kan dessuten få problemer med å finne seg en ny mann, fordi ”markedet” for eldre kvinner er veldig stramt.

I et familiepedagogisk perspektiv kan det være interessant å notere seg at skilsmisse mellom besteforeldre kan ha ulike konsekvenser og innebærer spesielle utfordringer når det gjelder forholdet til barnebarna, ikke minst hvis besteforeldrene innleder nye forhold. En av konsekvensene er at skilte og gjengiftet besteforeldre ofte har mindre kontakt med barnebarna enn besteforeldre som fortsatt lever i første ekteskap. Spesielt blir morfars bånd til barnebarn svekket når han ikke lenger er gift med mormor. Det viser at besteforeldre som blir skilt og eventuelt etablerer seg i et nytt forhold, bør være særlig oppmerksomme og aktive for å opprettholde god kontakt med barnebarna. Forskning har også vist at skilsmisse i besteforeldregenerasjonen har mer negative konsekvenser for støtte, læring og gjensidighet i barns relasjon til besteforeldre enn brudd mellom foreldrene.

1 kommentar:

Brritt Moe sa...

Hm. Det er vel ganske vanskelig å bryte ut av et ekteskap i den alderen man er i som besteforeldre. Det er i regelen alvorlige grunner for det. Grunner vi sjelden hører om, kanskje kjærlighetsfattigdom, nærhetsfattigdom, bekreftelsesfattigdom.Et slikt liv kan ha gitt dager og år med alenehet, mistillit, sorg, skam, skyld, tapt livsmot og tapt framtidshåp. Jeg undres om en bestemor eller bestefars håp om ennå å se en tro, et håp og en kjærlighet skal settes tilside for en annens tro, håp og kjærlighet. Hva ville Jesus sagt, han som ER alt.