onsdag 18. januar 2012

Jødenes sikkerhet

Det er en skam for vårt land at de mosaiske trossamfunnene i Norge mister medlemmer fordi mennesker ikke tør å gjøre seg synlige som jøder i vårt land. Vårt Land kan i dag fortelle at de mosaiske trossamfunnene har mistet nesten en femdel av sine medlemmer de siste ti årene. Det kan være mange årsaker til dette, og forstander Ervin Kohn oppgir selv mange grunner til medlemstapet. Men at frykt for å gjøre seg synlig som jøde er en av grunnene, er overhode ikke akseptabelt.

 Ervin Kohn forteller at den mosaiske menigheten i Oslo av sikkerhetsgrunner nå bruker nær halvparten av sine medlemsinntekter på adgangskontroll. Han har søkt Justisdepartementet om økonomisk støtte til egen sikkerhet, men fått avslag to ganger. Nå prøver han igjen.

Det burde ikke være vanskelig for departementet å innvilge en slik søknad. Det skulle bare mangle. Dette desto mer som vi i Norge har en historie det er liten grunn til å være stolt av, noe preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, peker på. Det er nok å minne om Grunnloven av 1814 og det som skjedde ved deportasjonen av jøder under 2. verdenskrig.

1 kommentar:

Odd sa...

Det er ofte slik at når det har blitt en oppfatning om at jødene er noen krigshissere så fester oppfatningen seg. Skal man forstå jødene så må man ta seg til å lese deres historie. Den er fascinerende. Det er en profeti over Israel som vi ikke kommer utenom. Men jeg er ikke enig i alt Israel gjør, og det må være lov å si ifra uten at man dermed blir stemplet som antijødisk.
Men det kommer aldri til å bli fred i Israel. Dertil er tempelplassen og moskèn for viktig for begge parter.