fredag 9. juli 2010

Kaldt hode og varmt hjerte

Vi må bli mer humanitære i vår asylpolitikk, sier en representant for Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) til Vårt Land (papiravisen) i en kommentar til den påtente brannen i ventemottaket i Lier. Mulig det. Men Noas har utvilsomt en vanskelig oppgave i å skulle overbevise opinionen og politikere etter de siste dagers hendelser. En kan vel vanskelig tenke seg atferd som er mer ødeleggende for egen sak enn den ”opprørerne” ved ventemottaket har stått for. Når vi så får terrorsaken i kjølvannet av hærverket, skal det godt gjøres at vi nå ikke går i møte en tid der ikke bare Frps retorikk på dette saksområdet, men også partiets politikk får større gjennomslag.

Begge sakene er alvorlige, meget alvorlige. Terrorismen truer oss alle og må bekjempes av alle krefter. Tanken på en terroraksjon f eks mot oljeinstallasjoner i Nordsjøen er skremmende. Men de beklagelige handlingene til noen asylsøkere fører til at mange hederlige mennesker som har søkt et trygt og verdig liv i Norge, vil føle seg spesielt utsatt etter det som har skjedd. Vi er i en situasjon der det er overmåte viktig at vi alle – og våre politiske og administrative myndigheter spesielt - holder hodet kaldt og hjertet varmt.

Terrormålet var Norge: VG, VL

3 kommentarer:

Richard Hode sa...

Jeg tror at Norge må være landet med de fleste "forskerne" i verden. Problemet er imidlertid at de alle synes å ville "forske" samfunnsforhold. Det hadde nok vært bedre å forske vitenskap, men jeg forstår - matematikk er vanskelig. Mye lettere å "forske" de myke fag - endeløs prat fra politiske vinkler.

Siden du er en "forsker" så må du vel ha fått med deg at vi er i en global krig mot islam? "Forskere" som er mindre historieløse vet at muslimene har prøvd å erobre Vesten siden 700-tallet, sist in 1529 og 1683 da de muslimske invasjonshærene ble slått ved Wien og drevet ut av Europa. Vel, muslimene er tilbake, det siste ledd i en 1300-år lang krig som strekker seg tilbake til slaget ved Tours i året 732.

Dette er ikke en tid for "varme hjerter" men forsvar av land og folk. Alt vi i Vesten har strevet for i århundrer, kampen mot en knugende kirke, for menneskeverd og kvinnenes likestilling er noe som muslimene hater og vil utrydde. For å forsvare våre liv, levemåte, og kultur er det uhyre viktig å stanse innvandringen av muslimer i Europa, en femtekolonne som legger opp til destruksjonen av Vesten og våre verdier som muslimene betrakter som ugudelige. Muslimene er bitre og kompromissløse fiender, og må behandles som sådanne.

"Varme hjerter" betyr ikke at vi må begå selmord og være tafatte tilskuere til muslimenes herjinger i Norge. Angående asylmottaket som de kriminelle asylsøkerne brant ned, er det klart at myndighetene er blitt utmanøvrert. Politiet feilvurderte situasjonen da de pågrep fyren i møtet og falt i asylsøkernes felle. I politiets forsvar må jeg imidlertid påpeke at de ikke har erfaring med fiender, bare med forbrytere. Med fiender må en tenke på hva fienden KAN gjøre, og ikke hva en forestiller seg at den VIL gjøre. Derfor må man i begynnelsen anta det verste og handle deretter.

I en situasjon som i asylmottaket hvor det er mulighet for organisert motstand bør SWAT-teamene bli brakt inn FØRST for å sikre bygningene og beboerne. Etterpå kan alle prate til hjertets velbehag. Mottakssjefen som ble intervjuet hadde rett da han sa at det var utrolig at noe sånt skjedde i Norge. Det var som å være i en krigssone, sa han. Og sannelig, muslimenes krig har nådd Norge.

Jeg håper at myndighetene har lært av denne episoden og at de forbereder seg på liknende episoder i fremtiden. Det vil utvilsomt hende, og bedre føre var enn etter snar. Vi er i krig, og Europa brenner og vakler under muslimenes angrep.

Maria sa...

Mitt hjerte er varmt for terrorens ofre og potensielle ofre, derfor vil jeg beskytte ofrene mest mulig.

Ofrene skal ha beskyttelse, ikke (som i Norge) hvor terrorister og krigsforbrytere har størst rettigheter.

Jeg har også et enormt varmt hjerte for verdens 40 millioner reelle flyktninger og flere hundre millioner fattige og hjelpetrengende. For prisen av en eneste asylsøker i høykostlandet Norge kunne vi ha hjulpet åtte hundre reelle hjelpetrengende i deres nærmeste trygge område.

Derfor vil jeg at Norge og verdenssamfunnet KUN hjelper i nærmeste trygge område, det er der problemene oppstår og det er der de må løses. Dagens asyl- og flyktningemottak i Norge må fjernes (i alle fall inntil det skjer en krise i vårt nærområde) og hjelpen må skje via internasjonalt samarbeid i deres nærmeste trygge område.

Da slipper vi også tenke på at der kan være terrorister blant de som kommer, velferdssøkende, snyltere, krigsforbrytere, kriminelle og de trenger ikke bekymre seg for sin kultur, sitt språk, sin religion, rasister og annet.

Derfor er det eneste et kaldt hode og et varmt hjerte kan anbefale: kun gi hjelp i deres nærmeste trygge område!

Jorunn sa...

Jeg synes det er skremmende hvordan de som kommenterer her generaliserer. Hele den muslimske befolkningen i Norge skal selvsagt ikke gjøres til syndebukker for det en håndfull ekstremister foretar seg.
Det er riktig at muslimene på 1500-1600 tallet ønsket å skaffe seg kontroll over Europa. Hva med kristne land og deres ønske om å skaffe seg kontroll over områder som ikke tilhørte dem? Indere fikk f.eks.ikke engang lov til å spinne sin egen bomull og utvinne eget salt,for Storbritannia ønsket å suge ut alle verdier.