Om meg

Det meste av mitt yrkesaktive liv var jeg ansatt ved Institutt for Pedagogikk (tidl. Pedagogisk forskningsinstitutt) ved Universitetet i Oslo, der jeg arbeidet som lærer og forsker. Noen år var jeg også valgt instituttbestyrer. Mitt viktigste fagområde har vært familiepedagogikk, dvs studiet av barns utvikling og oppdragelse i familien. Jeg har skrevet en rekke bøker og tidsskriftartikler, mye sammen med min kollega Dag Hallen.

Blant bøkene er ”Barne- og ungdomspsykologi” og "Familiepedagogikk", som begge har vært mye brukt ved universiteter og høgskoler. Den første er også utgitt i Sverige og Danmark. En annen bok som har hatt stor utbredelse, er foreldreopplysningsboka ”Barnet i våre hender”, som ble utgitt i forbindelse med et omfattende kirkelig familiepedagogisk støtteprogram.

Jeg har hatt mange faglig-administrative og kirkelige tillitsverv, bl.a. leder av Kirkerådet. Jeg har også vært medlem av flere offentlige utvalg, bl.a. styringsgruppa for Verdikommisjonen. De siste årene som forsker arbeidet jeg mye med spørsmålet om besteforeldrenes familiepedagogiske funksjon og rolle. Jeg formidler noe av kunnskapen fra dette fagområdet på nettstedet www.besteforeldre.no som jeg redigerer, ved siden av at jeg skriver lokalhistoriske artikler. I 2016 ga jeg ut en bok med 20 slike artikler: "Fra tidligere tider".

Jeg startet denne bloggen i 2006. Blogg er en utmerket kanal for den som liker å ytre seg, og jeg hører til gruppen. Det er både utfordrende og morsomt å ytre meninger, og bloggens særpreg er at der kan alt skje raskt og uten at en redaktør bruker saks på innlegget. Denne friheten innebærer et ansvar for å utøve selvkritikk, både når det gjelder form og innhold. Men også her har bloggen en fordel, reaksjonene er gjerne der lynkjapt med rettelser og kritikk hvis du feilinformerer eller leverer et dårlig argument. Du er velkommen til å kommentere innleggene mine.

Wikipedia