tirsdag 6. november 2012

A phone for my vote

Sterkt bidrag i presidentvalgkampen:

Ingen kommentarer: