mandag 4. oktober 2010

Duket for Knut Arild Hareide

Spekulasjonene er i full gang om hvem som skal bli ny Krf-leder etter at Dagfinn Høybråten lørdag gjorde det kjent at han trekker seg til våren. Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen og nestlederne Dagrun Eriksen og Inger Lise Hansen synes så langt å være de heteste kandidatene, og den nye lederen finnes nok blant disse navnene. Inger Lise Hansen skjønner åpenbart at hennes kandidatur ikke er særlig sterkt, og er påpasselig ute med meldingen om at hun ikke noen lederambisjoner, vel og merke ”per dags dato”, som hun uttrykker det. Dagrun Eriksen ser ut til å ha større tro på sitt kandidatur og proklamerer at hun gjerne kan tenke seg å ta over ledervervet. Jeg tviler imidlertid på om hun når opp.

Hans Olav Syversen står fram som en sterkere kandidat enn begge nestelederne. Syversen er en solid og meget respektert politiker med langt erfaring og stor politisk tyngde. Men er han typen som kan vekke den begeistring som Krf nå trenger?

Personlig tror jeg det er liten tvil om at neste Krf-leder heter Knut Arild Hareide, hvis han selv vil. De signalene han har gitt til nå, tyder ikke på at han er uvillig. Hareide har opptrådt klokt. Han har vært lojal mot partiledelsen, og stilte ikke opp i den senere tids hylekor mot Høybråten. Tvert imot ga han partilederen klare støtteerklæringer. Sin unge alder til tross har han vist politisk modenhet og avstått fra utspill som kunne skape problemer for partiledelsen. Jeg tror dette er egenskaper som partiets tillitsvalgte utover landet har merket seg. I motsetning til Hansen har han holdt konsekvent på sentrumslinjen og erklært at samarbeid mot venstre kan være like aktuelt som samarbeid mot høyre. Mange som satte stor pris på de politiske holdningene til Hareides stor politiske forbilde, Jon Lilletun vil kjenne seg vel ved en slik posisjonering.

Ledervalget er ikke avgjørende for at Krf skal reise igjen, selv om det er viktig nok. Hareide kan vise seg å ha de personlige egenskapene og den politiske tenkningen som igjen kan vekke begeistring i Krf-leiren. En ny giv kan også signaliseres ved at hele ledertrioen stiller sine plasser til disposisjon, slik det allerede er kommet krav om fra lokalt hold i partiet.

Oppdatering: Hareide mest ønsket, Vårt Land, VG

4 kommentarer:

Anonym sa...

Gikk han av fordi han ikke ville gi etter for kristen bekjennelsesparagraf, eller fordi han gjorde en "feil" og de vil ikke tilgi han?

Alle ledere i de politiske partiene i likhet med velgerne er jo ikke enige i alt partiet står for. Kan han ikke mene noe annet enn absolutt alt? Han får vel ikke gjennomslag for sitt syn hvis han ikke har flere med seg.

Er virkelig politikk så tåpelig?

Er vel som fotball, ikke gode resultater så blir lederen sparket. Så får man en ny leder og resultatene går midlertidig opp, men drittet er der ennå, resultatene etter hvert synker igjen, og en ny leder. osv.

Altså det som gir de dårlige resultatene er politikken, ikke lederen. Men ved å bytte ut lederen, gir det kampvilje til partiets medlemmer og innsatsen gir midlertidige resultater. Etter hvert synker resultatet fordi politikken er den samme, selv med ny leder.

Christen Moe sa...

KrF er bare mitt annetvalg som parti, men skal partiet vokse igjen og bli en vektig partner i en alternativ regjering, må man satse på et comeback for en som virkelig både har politisk sjarm og kan vise til håndfaste resultater: Hilde Frafjord Johnson.
Ulempen er at hun ikke lenger sitter på Stortinget...

Anonym sa...

Ingen tvil Hareide er den beste til og overta etter Høybråten.

INNA

Anonym sa...

Jovisst! Absolutt! Arild Hareide har kvalitetene som kreves. Jeg ser ingen andre. Da måte det bli Inger Lise Hansen, men hun er jo nestleder og passer utmerket der. KrF trenger frisk blod i ledelsen. Gammelgutta har ikke noe å gi. Det har de siste stortingsperiodene vist.