onsdag 8. juni 2011

LO og Frp finner hverandre

Frp har nå fått en mektig alliert i sin kamp mot den klimapolitikken resten av stortingspartiene står sammen om. LO-leder Roar Flåthen går ut i Aftenposten og melder til alt folket at LO ikke lenger støtter målsettingen om at 2/3 av de totale norske utslippskuttene skal tas på hjemmebane. Og begrunnelsen er at det koster for mye. Det koster for mye å gjennomføre store kutt i norske utslipp av klimagasser, mener LO-lederen.

Ikke rart Frp jubler og miljøorganisasjonene er skuffet. Partiet står utenfor klimaforliket de andre stortingspartiene ble enige om i 2008. Drakampen var den gangen stor mellom de rødgrønne partiene. SV investerte mye politisk prestisje når et gjaldt å ta det meste av klimagassutslippene i Norge. Ap og Stoltenberg ble med, antagelig for å berge regjeringssamarbeidet.

Krf’s leder Knut Arild Hareide peker med rette på at det burde være et kraftig signal til LO at det er FrP som jubler. SV er naturligvis lei seg, men kan lite gjøre. Det interessante nå blir hvor lenge det går før Ap snur. Ja, for ingen skal fortelle meg at ikke ”noen har snakket sammen”.


Biskop em Finn Wagle sier til Vårt Land at snuoperasjonen til LO er å stikke hodet i sanda. De totale utslippene er for store og må ned. Wagle benytter samtidig anledningen til å kritisere sine etterfølgere i bispekollegiet, som han mener er alt for lite synlige i debatten om ansvaret for Moder Jord. Han minner om at kirken spilte en langt mer aktiv rolle i dette spørsmålet på 1990-tallet da både Bispemøtet og Kirkemøtet viste et sterkt engasjement.

Oppdatering:
Ap-topp åpner for ny klimadebatt

2 kommentarer:

Harry A sa...

Det er vel snarere noen som har stukket fingeren i jorda. Det skal vel mer enn en revolusjon til for å kutte utslipp. Industri og kutt lar seg ikke forene. En trenger vel ikke være rakettforsker for å skjønne det. Det er vel kun i politisk retorikk det lar seg gjøre.
I lengden går det heller ikke å befinne seg i en politisk paralysert tilstand. Det er det noen som har skjønt hele tiden, men ikke funnet tiden moden for å kunne si fra før nå.
Naturlovene kan intet menneske rokke ved, noe som mange er villedet til å tro at det lar seg gjøre.
En skal vel være ganske naiv for å tro at kraftkrevende industri ikke vil etablere seg i andre land hvis det viser seg politisk umulig i Norge.
Det lar seg ikke gjøre å hente ting fra tomme luften,- leve på guds nåde og nordavind. Det skal vel mere til?

Anonym sa...

over mitt døde lik

m