tirsdag 10. mai 2011

Medaljer til besvær – for Jens

Det kan vel ikke kalles noe annet enn en skikkelig tabbe – regjeringens handlemåte i forbindelse med medaljeutdelingen på Akershus 8. mai. Noen kaller det en skandale. Etter at han først ikke ønsket å uttale seg om saken, ble presset på statsministeren for stort. Han måtte stille opp for å forklare seg så godt kan kunne. Og det var sant å si ikke særlig godt. Stoltenberg har rodd det beste han kan, men han har ikke klart å komme i land.

Det finnes vel knapt et menneske her i landet som ikke synes det eneste riktige hadde vært at Kongen delte ut sin egen medalje til krigsveteranene fra Afganistan. De som mottok medaljene, synes rimeligvis også det hadde vært gromt med Kongen. Stoltenbergs argumenter holder rett og slett ikke vann. I likhet med mange andre tror jeg ikke et øyeblikk på at ikke Kongen selv ønsket å dele ut medaljene. Men det kan han selvfølgelig ikke si etter det som har skjedd. Han kan ikke utlevere sin egen statsministerens manglende vurderingsevne. Han svarer med å invitere de som har fått hederen til audiens.

En liten sak? Ja, det kan en kanskje si. Men på grunn av regjeringens flaue handlemåte, ble saken likevel stor – og uheldig for Stoltenberg.

Oppdatering:
Stoltenberg erkjenner tabben og forsikrer at det ikke skal gjenta seg.

6 kommentarer:

Christen sa...

I Dagsnytt 18 i kveld viste Stoltenberg seg som en virkelig Norgesmester - i bortforklaringer. Det er av og til vondt å høre på Stoltenberg når han prøver å "overbevise" oss om hvor riktig, gjennomtenkt og korrekt en avgjørelse er, selv om den er "helt på trynet". Denne gangen overgikk han seg selv. Det må da av og til gå an å bøye av og gi opponentene rett og innrømme at man har tenkt og vurdert feil, når man har begått en så åpenbar bommert som her. Det ville enhver politiker ha vokst på og vunnet respekt for. Det er ikke tegn på ettergivenhet og ubesluttsomhet, som enkelte politikere synes å tro, men på ekte klokskap.

Oddbjørn sa...

Du er nok inne på noe der, Christen.

Anonym sa...

Leser det hele naa i ettertid fra utlandet....det er flere ting som er saa rart i regjeringen og ogsaa forsvarssjefens opplegg.
For det foerste en historieloeshet og mangel paa respekt for de institusjoner vi har.
Krigskorset er offisielt sett Norges hoyeste utmerkelse, foran bl.a. St Olavs orden. Saavidt mulig har den alltid vaert utdelt av kongen. I Storbritannia deles Victoriakorset eller Georgskorset i aerbodighet ut av Dronningen. Statsministeren har da ingen ting med slikt aa gjoere.
Hvor er protokollavdelingene? Hva er de god for om de ikke klarer dette?
For det annet, kongen skal presidere over en dag i november mens regjeringen skal ta seg av 8 Mai? Hvem er det som har kokt i hop dette toevet? 8 Mai er frigjoeringsdagen 1945. Skal ikke kongen delta paa 8 Mai? Det markeres meget alvorlig av alle statsoverhoder ute i Europa. Sann er det bare og i vaart tilfelle har vi et statsoverhode som tilbragte tiden under krigen i landflyktighet og hvor han og hans familie var et samlingspunkt for de som trodde pa seier. Det er bare aa gi seg ende over - noen boer faa en ny jobb!

Finn Hjalmar Pedersen sa...

Jeg synes unnsskyldningen til jens Stoltenberg virker noe tafatt. Dett burde han se komme.
http://fhjpeder43.wordpress.com/2011/05/11/a-legge-seg-flat/

Anonym sa...

Det blir feil å kalle dette en tabbe. Det handler ikke om en glipp. Det handler om et bevisst og kynisk forsøk på å stjele litt av glansen fra en sermoni som åpenbart burde handle om konge og krigsveteraner, ikke politikere, i dette tilfellet de rødgrønne.

Det er jo nettopp derfor dette har blitt så galt for så mange. Tabber gjør vi vel alle av og til, og derfor er vi også villige til å tilgi, eller overse, når noen gjør en tabbe.

Et av bevisene på at dette er riktig er hvordan statsministeren tok tak i en setning fra NTB og brukte den i sin argumentasjon da media hugget løs på ham, nemlig at "kongen har sagt at hadde han ønsket å delta ville han ha sagt ifra om dette".

Litt senere viste det seg at dette var en tabbe av NTB. Kongen hadde aldri sagt dette, og NTB gjorde alle store redaksjoner oppmerksomme på feilen.

Dessuten har man vel fra flere hold hørt meldinger om at kongen gjerne ville vært tilstede ved sermonien, hvilket beviser at stastministeren aktivt har nektet kongen deltakelse.

Det er ikke en tabbe, det er partipolitisk strategi.

Det er det som er så kvalmende..

Anonym sa...

Liker det ikke, men siden blogger ser ut til å mislike "Open ID" eller sordpress.com, er en kommentar å finne her:

http://raagraaum.wordpress.com/2011/05/12/konge-statsminister-og-kommentatoriatets-dikatur/