torsdag 28. juli 2011

Nobels fredspris til Stoltenberg?

Statsminister Jens Stoltenberg har høstet fortjent ros for måten har taklet en ytterst vanskelig og utfordrende situasjon på etter de fryktelige terroraksjonene forrige fredag. Han er ikke alene. Måten han og andre politiske ledere har opptrådt på, ble utvilsomt avgjørende for den verdige måten nasjonen har reagert på.

Statsministerens og det norske folks opptreden har med rette vakt internasjonal oppsikt. I mange andre land ville reaksjonene vært annerledes. Det hevdes også av internasjonal presse som har fulgt begivenhetene på nært hold.

Det ville ikke overraske om Jens Stoltenberg blir nominert til Nobels Fredspris for sin innsats. Det vil utvilsom sitte langt inne for den norske Nobelkomiteen å gi fredsprisen til en landsmann, og mange vil sikkert si at det får da være måte på. Vel har Stoltenberg gjort en imponerende innsats, men noen vedvarende innsats for fred i verden har han vel ikke gjort mer enn mange andre statsledere rundt omkring i verden, vil nok mange si.

Da bør en kanskje minne om at i 2009 fikk en amerikansk president fredsprisen for å ha ”skapt et nytt klima i internasjonalt diplomati der dialog og forhandlinger foretrekkes som virkemidler”, som det het i begrunnelsen. Det er neppe tvil om at én enkelt tale (i Kairo 4. juni 2009) antagelig var den viktigste faktoren for Nobelkomiteens tildeling. Talen var viktig, ikke minst fordi det nettopp var lederen for verdens mektigste makt som holdt den, og hele verden satte sitt håp til de visjoner Obama her ga uttrykk for. Men Stoltenbergs innsats vil etter alt å dømme også være viktig, viktig for måten statsledere og nasjoner bør tenke på når en møter ondskapen. Budskapet fra Norge har nådd ut til hele verden. Å møte hatet og terroren med en sterk vilje til mer åpenhet, demokrati og respekt for menneskeverdet, er fredsskapende.

Det er andre som skal avgjøre spørsmålet om hvem som er ”prisverdig” – etter nøye forarbeid og vurdering. Kanskje kommer Nobelkomiteen til at det er andre som har gjort seg mer fortjent til årets fredspris. Men jeg tipper at Soltenberg ville være med i vurderingen. Skulle han få den, ville det være en pris til hele det norske folk. Problemet er imidlertid at så langt det gjelder Nobels fredspris, ville vi gi den til oss selv. Det ville kanskje ikke ta seg så bra ut.

Stoltenberg: Lite opptatt av terroristen

5 kommentarer:

Anonym sa...

Fredsprisen til jens stoltenberg?
Jeg går ut fra at dette er en spøk.
Det norske folk er verdensmestre til å la seg manipulere. Det er bare trist å se på...

Anonym sa...

Jeg må innrømme at tanken har slått meg også. Han har gått forran og vist en hel verden hvordan sånne utfordringer skal håndteres. Men jeg har også nøyaktig de samme kvalene som det du har også, med tanke på at han er norsk, og at dette strengt talt ikke handler om krig.

Varm støtte fra en humanist ;)

Anders M. Tangen sa...

Spennende tanke. En forutsetning vil i så fall være at Stoltenberg-doktrinen får en slags gyldighet utover Norges grenser. Og kanskje i andre lignende situasjoner (selv om vi kan håpe at noe lignende aldri vil skje igjen, noe sted i verden),
Fredspris eller ikke. I alle fall samlet Stoltneberg folk rundt en holdning, og en manifestasjon som jeg tror var med på å skape et klima som forhindret raseri, gateopptøyer og hærverk fra grupper som ville utnytte situasjonen til å lage bråk og ustabilitet.

Knut Johannessen sa...

"Skulle han få den, ville det være en pris til hele det norske folk. "

Tanken om en fredspris til Jens Stoltenberg som en indirekte pris til det norske folk er en enda verre feilslutning enn den som ga Barak Obama prisen.

Sett i lys av det som skjedde like etter at terroraksjonene ble kjent og "alle" trodde det var muslimer som stod bak, forteller vel det. At muslimer ble hetset, noen banket opp er vel en god indikasjon på hvordan deler av det norske folk taklet dette.

Tror du reaksjonene vi opplever nå hadde vært de samme om massemorderen hadde hett Ali? Jeg tviler sterkt. Hadde vi gjort det, hadde vi fortjent en Nobels fredspris.

I tillegg er det sterkt prematurt bare noen dager etter udåden. Hvis det norske samfunn endrer seg til det vi opplever nå, kunne det vært et argument, men det gjenstår å se. Og jeg tviler.

Nobels fredspris til Jens Stoltenberg/det norske folk er en dårlig idé.

Henrik Akselsen sa...

Hvis Jagland gir fredsprisen til Stoltenberg kommer jeg til å le meg fordervet. Det kommer for alltid til å sementere inntrykket av Norge som et lekeland som feirer seg selv.

Men en nominasjon kan jo hende, selv om det betyr absolutt ingenting.