onsdag 6. juli 2011

Bispevoteringen i Borg

Det bærer mot en meget spennende innspurt når det gjelder hvem som skal etterfølge Helga Haugland Byfuglien som biskop i Borg bispedømme. Voteringsresultatet ble meget jevnt mellom to av kandidatene. Jeg kan knapt huske et så jevnt resultat mellom to toppkandidater. Paul Erik Wirgenes fikk 90 førstestemmer, Ørnulf Elseth 89. De fikk nøyaktig like mange stemmer som nummer to (72 st), og som nummer tre skilte det bare én stemme (50 og 51 i favør av Elseth). De to fikk nøyaktig det samme antall stemmer totalt. Går en inn i stemmefordelingen blant de ulike gruppene som deltar i avstemningen, er resultatet også svært så jevnt. Med andre ord: Så godt som fullstendig dødt løp mellom de to.

Resultatet skulle vel tilsi at det vil stå mellom Wirgenes og Elseth. Wirgenes er bare 51 år og vil få en meget langt bispeperiode hvis han skulle bli utnevnt. Men Atle Sommerfeldt skal ikke avskrives, spesielt hvis han kommer godt ut av innstillingene til Kirkerådet og biskopene, noe som godt kan tenkes. Sommerfeldt kom på tredjeplass og fikk 68 førstestemmer, men færre stemmer totalt enn den eneste kvinnelige kandidaten, Anne-May Grasaas, som fikk 39 førstemmer og 187 totalt. Sommerfeldt har ganske sikkert en høy stjerne i regjeringen, spesielt i SV, og en skal ikke utelukke at SV vil presse på for at han skal bli utnevnt.

Nå skal Kirkerådet og biskopene foreta en innstilling med sine råd til regjeringen på grunnlag av voteringsresultatet, før regjeringen foretar utnevningen, som sannsynligvis vil skje i oktober. Jeg tipper at disse rådene vil sprike, og dermed er det fritt fram for statsråden til å velge akkurat den hun vil. Det kan hun forresten gjøre uansett resultatet både av voteringen og innstillingene fra Kirkerådet og biskopene. For fortsatt ligger makta helt og holdent hos politikerne når det gjelder å utnevne topplederne i trossamfunnet Den norske kirke.

5 kommentarer:

LGR sa...

Snart på tide at bispevalg foretas av Kirken selv?

JensH sa...

Trossamfunnet Den norske kirke er vel stadig en statskirke, og Kongen skal i følge Grunnloven "stedse bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro". Dermed er det min oppriktige mening at dagens ordning er ganske logisk!

Oddbjørn sa...

Ikke nødvendigvis logisk. Det hadde vært fullt mulig for staten å overlate bispeutnevnelsene til kirkelige organer selv med dagens statskirkeordning, slik man for flere år siden gjorde med prestetilsettingene. Men langt viktigere enn logikken er at ordningen er prinsipielt feil, og heldigvis skal det snart bli slutt på den.

Tor sa...

Burde ikke Dnk snart få en fagteolog i bispekollegiet? Etter å ha hørt diverse biskopers forsøk på forklare forståelig troens mange uforståeligheter i dagens sekulære og multireligøse samfunn, kan jeg ikke skjønne annet enn at nå er det på tide med en biskop som har mange år bak seg som foreleser i teologi.

Oddbjørn sa...

Til Tor: Du har et godt poeng. Den teologiske kompetansen i bispekollegiet bør styrkes. I dag har kun én av biskopene professorkompetanse, ingen har teologisk doktorgrad.