torsdag 29. september 2011

Mer vold med en times økning i skjenketiden

I en rekke byer rundt omkring i landet er det politiets erfaring at utvidede skjenketider har ført til en økning i vold og ordensforstyrrelser. Få politikere har imidlertid tatt inn over seg erfaringene. Tvert imot, har man en tendens til å avvise eller benekte erfaringer man ikke liker. (Se bloggpost 16. august d.å.)
Tiltak for å begrense tilgjengelighet av alkohol regnes for å være blant de mest effektive for å redusere alkoholkonsumet og omfanget av alkoholrelaterte skader og problemer. Norsk alkoholpolitikk har tatt i bruk flere virkemidler som begrenser tilgjengeligheten av alkohol, og norske kommuner har adgang til å regulere salgs- og skjenketider innenfor angitte maksimaltider. Tidligere studier fra andre land har vist at større endringer i skjenketidene har betydning for omfanget av vold og andre alkoholrelaterte problemer. Vi har imidlertid så langt hatt lite kunnskap om også mindre endringer i skjenketidene kan ha en slik betydning.

Ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har man nå gjennomført et forskningsprosjekt som belyser nettopp dette spørsmålet, dvs hvilken betydning mindre endringer i skjenketidene, som for eksempel en times innskrenking, har for omfanget av vold og ordensforstyrrelser.

I undersøkelsen er det benyttet tidsseriedata på vold og ordensforstyrrelser og informasjon om eventuelle endringer i skjenketiden fra 18 norske byer som har gjort endringer i skjenketiden fra 2000–2010. De fleste byene har innskrenket skjenketiden, og noen har utvidet den. Noen har både innskrenket og utvidet den i tiårsperioden. I disse byene har skjenketidsslutt ligget mellom klokken 01 og 03 på natten, og skjenketidsendringene har skjedd innenfor dette tidsrommet. Dataene er basert på tall fra Politidirektoratet om anmeldte voldstilfeller nattetid i helgene for alle byene gjennom hele året.

Funnene tyder på at én times utvidelse av skjenketiden førte til en økning på i gjennomsnitt 17 prosent voldstilfeller. Effekten er symmetrisk, slik at antall voldstilfeller går tilsvarende ned ved én times tidligere stengning. For hele landet ble det registrert 25920 voldstilfeller i 2010. Sytten prosent reduksjon betyr at vi kunne vært spart for et meget høyt antall voldstilfeller hvis politikerne hadde hatt mot til å redusere skjenketiden.

Resultatet er et gjennomsnitt for alle byene, og voldsendringene varierte mellom byene. Men for de fleste byene var det en signifikant endring med flere voldstilfeller pr. økt skjenketime. For noen få var det ikke noe endring. Ingen av byene hadde betydelig færre voldstilfeller pr. økt skjenketime.

Lederen for forskningsprosjektet, Ingeborg Rossow, sier at hun faktisk er overrasket over at såpass små endringer i skjenketid gir så betydelige endringer i voldsomfanget. Hun sier at funnene er svært robuste.

Fra tilhengerne av utvidede skjenketider har det vært et gjentatt argument at reduksjon i skjenketider bare forflytter volden fra sentrum til boligområdene utenfor. Rossow sier at man ikke ser noen indikasjoner på at redusert skjenketid har medført en økning i antall voldstilfeller utenfor sentrum.

Kommunikasjonssjef Kristin Gyldenskog i NHO Reiseliv kommenterer resultatene med en uttalelse om at helseminister Anne- Grete Strøm-Erichsen har vært ”heldig” som har fått ”en konklusjon som passet henne”. Kommunikasjonssjefen finner det også hensiktmessig å minne om helseministeren er øverste sjef for dem som har laget rapporten. På denne måten klarer Gyldenskog å antyde at forskerne ved Sirius nærmest er kjøpt og betalt av helseministeren og at det ikke er vitenskapelige krav og kriterier som ligger til grunn for instituttets arbeid, men politiske føringer.

Jeg synes faktisk NHO burde holde seg for gode til å levere en slik type kommentarer. Men når man ikke lenger har argumenter, må man vel ty til insinuasjoner og usakligheter. Kommunikasjonssjefen nøyer seg ikke bare med dette. Hun finner det også nødvendig å påpeke at justisminister Knut Storberget er ”Norges mest kjente avholdsmann resultatene” og at resultatene dermed også ”passer” ham godt. Så kan det vel repliseres at kommunikasjonssjef Gyldenskog neppe er avholdskvinne, uten at saklighetsnivået i debatten dermed er høynet.
Oppdatering: Kommunikasjonssjef Kristin Gyldenskog stilte i NRK/Dagsnytt 18 i kveld og framførte en argumentasjon som sett fra en kommunikasjonsmessig synsvinkel må ha fortonet seg som en katastrofe for NHO. Maken til tøvete dill dall i argumentasjonen er det lenge siden jeg har hørt. Så får hun da også total slakt på Twitter i kveld. Stilles det ikke faglige krav i NHO til hvem man ansetter som kommunikasjonssjef?

91 kommentarer:

Magne D. Antonsen sa...

Bra blogg, Oddbjørn! Det er Magne fra VG her. Jeg har valgt ut innlegget ditt som helgens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett! Følg Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg så deler jeg det kanskje der også. Alle som har forslag til gode blogger jeg kan anbefale på VG Netts forside bør sende meg et tips på magne.antonsen [@] vg.no

moen sa...

Spørr du meg blir det mere bråk om man stenger alkohol salget tiligere!

Folk som drikker mye å er seint ute blir som regel fulle og trøtte, da drar man hjem.. Stenger man tilig så blir det folksomt i gatene og folk er ikke tilfreds med det de har drukket, derfor drar folk på jakt etter flere steder å drikke.
Da blir det ofte bråk i gatene og på privat fester der ingen passer på, bedre å være en plass med vakter som følger med på ting som skjer på uteplassen og utenfor!!

Anonym sa...

Med den argumentasjonen, så bør jo det logiske være å å forby alkohol i det hele tatt.

Hele poenget må være at man er villig til å ha en del ulemper (vold/alkoholskader osv) for å ha en personlig frihet.

Jeg kunne godt tenke meg at staten ikke blandet seg inn i når butikker, utesteder osv stengte i det hele tatt.
Da kunne man gå hjem til forskjellige tider, med mindre taxikø, og sannsynligvis mindre taxikøvold.

Jeg ser dog at et totalt frislipp, i norge, der folk er vant til å bli detaljestyrt, ville nok gå galt den første tiden.

Oddbjørn sa...

Hyggelig at bloggen blir verdsatt, Magne!
- Til moens kommentar: Viser til bloggposten der jeg refererer prosjektleder Rossow som sier at man ikke ser noen indikasjoner på at redusert skjenketid har medført en økning i antall voldstilfeller utenfor sentrum.
- Til Anonym: Ja, greit nok det at man sier man må være villig til å ta de ulempene (vold/alkoholskader osv)som følger med. Da har man i hvert fall erkjent realitetene og aksepterer prisen. Problemet er at en slik erkjennelse finner man ikke hos de politikerne som ønsker lange åpningstider. De velger å benekte realitetene.

Anonym sa...

Tull og tøys...
Nordmenn drikker seg ikke fulle på byen... de hiver i seg bøttevis med sprit før de drar på byen så de slipper å betale en formue for drikke ute. Ja til lavere priser på drikkevarer med lav alkohol prosent, da vil vi få flere folk på byen tidligere... og alle vet at man blir mindre full og aggresiv av øl og vin enn sprit...

Hilsen ei som har bodd i utlandet hvor en utekultur eksisterer og er møkka lei av at politikken i Norge er lagt slik opp at folk bør holde seg hjemme %&¤&/%

Anonym sa...

Ja det er sant at volden i gatene blir redusert med 17%, men har du tatt med hele statestikken i regnestykket?

Politikerne i Hamar og Gjøvik (2 byer jeg har erfaring fra) reduserte sjenketidene fra 02:30 til 01:30, og ganske riktig ble volden på utestedene og i gatene reduserte. Men det ble en eksplosiv økning av husbråk, hjemmefester, utesteder som stengte på grunn av konkurs og ikke lønnsom drift.

I hamar var det en "beklagelig" økning i antallet utrykninger pga hjemmefester som tok helt av og ble voldelige.

Kan noen med hånda på hjertet mene at det ikke er bedre at det bråket som blir, kan være ute på byen, hvor det er synlig og hvor edruelige personer (vakter på utesteder, politi etc) faktisk har mulighet til å stanse bråket og gi disse en passende smekk på pungen slik at de ikke gjør slike ting ved en senere anledning?

Helt utrolig at det ikke blir en eksplosiv økning når alle blir kastet ut av en utested før festen i det hele tatt har begynt.

Arnt Rune Flekstad sa...

Ifølge din totalitære logikk skulle enhver handling og aktivitet som medfører en mikroskopisk økning av fare for folk medføre et forbud mot denne type handlinger. Hva med å nekte folk å kjøre bil? Eller hva med å bure inne folk i polstrede rom mens du er igang? Jeg setter spørsmål til at de som uttaler seg høyest i debatten for å innskrenke skjenketidene er personer som åpenbart ikke frekventerer utelivstilbudet selv, et aldri har gjort det iløpet av hele sitt liv.

Hvis man hadde det ville man sett at statistikk fra en avgrenset gruppe i en aavgrenset tidsperiode i en geografisk avgrenset region vil være langt ifra sannheten og hva man opplever.

1. Hvis målet er å redusere bråket i sentrumskjernen kunne man rett og slett flytte alle utesteder og folk vekk fra disse områdene på nattestid. Da har du opplevd 100 prosent nedgang. Sier dette no om bråket utenfor sentrum? Absolutt ikke.

2. Hvis man har jevnlig erfaring med det å stå i kø med personer som har strømmet ut fra stengte utesteder - det være seg for mat og taxi - vet man at sannsynligheten for bråk eskalerer med antallet personer som står i køen. Det er også et velkjent faktum at de som normalt sett ville gått hjem tidligere nå står sammen med de andre siden utestedene stenger tidligere.

3. politiet er ikke akkurat raske på pletten når det gjelder bråk ute på byen. Det er enorme mørketall i forhold til episoder som aldri blir registrert. Spesielt når antallet episoder blir komprimert inn på kortere tid noe som går utover kapasiten. Man vet også at politiet har innskrenket ressursene i disse periodene til denne type saker da de har gått utifra at de ikke hadde behov for like mange siden de har kuttet inn antallet timer med 1.

4. episoder som skjer ute i boliger er økt drastisk. Noe man kan se på klager fra naboer blant annet. Problemet er at politi sjeldent eller aldri rykker ut på slike saker - og dette blir da heller ikke tatt med i den berømmelige statistikken.

5. forbud provoserer, og hva skjedde da man innførte forbudstida? Joda mørkemenn, totalitære konservative politikere og kristenfolk har ansvaret for å ha fødd verdens største vestlige kriminelle organisasjoner med sine idiotiske forbud.

Anonym sa...

Antar at artikkelforfatter aldri var ute på byen den gangen alle utestedene stengte samtidig klokken 01.00 (Ihvertfall i Drammen) Følgen av dette var 3000 mennesker som kom ut i gatene samtidig, massevis av slåsskamper, taxikøer herfra til evigheten osv. osv. Jobbet selv ute i den perioden, og det var ikke skjelden vi dørvakter måtte rydde opp lenge etter stengetid i gaten utenfor de stedene vi jobbet.
Dengang man innførte utvidet sjenketid var argumentet nettopp det motsatte av hva man brukes som argumenter i dnene diskusjonen, å spre folk mer utover for å senke antall voldsepisoder... og det virket! Over natten gikk antall episoder ned med over 50%, og dette har fungert greit siden 1985, så hvorfor endre det nå?

Anonym sa...

Norge er et fritt land sies det. Da burde man få lov å drikke ute blandt folk så lenge man har lyst uten at staten skal komme å si når det er nok. Nok et tegn på det skjulte diktaturet vårt.
Hvis man skal kutte ned på sjenketiden med ytterligere en time, så vil som andre har kommentert over flere folk havne i gatene samtidig, og taxi køene vil få det samme problemet og vi er tilbake igjen til utgangspunktet. Dessuten så ser jeg for meg at hvis man skulle stenge utestedene kl 1, vil et stort antall mennesker innta samme mengde alkohol som før, bare på kortere tid, hvilket igjen fører til mer fyll.
Hvis man derimot hadde åpnet for at utestedene selv kunne velge hvor lenge man ville hatt åpent, ville kundene selv kunne bestemme når de vil dra hjem.
Noen reiser kanskje hjem kl 1, andre kl 2, noen kl 3 og de som drar den helt ut kanskje kl 4.
Da vil man få slutt på taxi køene, hvilket er et problem for det åpner for ønske om å ta pirattaxi fremfor å stå timesvis i kø og kanskje starte krangler med andre i køen. Folk vil roe ned på inntakshastigheten for å kunne holde seg lengre i gang og det åpner for mer frihet i samfunnet, hvilket jeg mener er vesentlig i et demokratisk, fritt Norge.

Der er løsningen på problemet, det er bare synd det ikke er noen som forstår det, men heller tror det vil hjelpe å forby alt mulig og tro at alle innbyggere er gode samaritanere som gjør som dem får beskjed om.

Øyvind sa...

Jeg har et eksempel på skjenketider utenfor landets grenser, nærmere bestemt Vilnius i Litauen.

På nattklubben Paparazzi som jeg besøkte på en tur til Vilnius i vår, var det nonstop skjenking fram til klokken 06:00 på morgenkvisten.

Når man har en slik skjenketid får folk
mye mindre hastverk med å bøtte innpå med drinker/øl for å bli "full nok" før kranene stenges, som f.eks kl. 01:30 her til lands.

Ergo, man kan ta seg bedre tid, å få en mer behagelig rus, istedenfor å bli akutt stupfull som her til lands ved å ha det for travelt. Man unngår også irritasjonen folk får når det er slutt.

På "Paparazzi" når klokken nærmet seg 03-04 begynte folk å bli lei. Lokalene minsket etterhvert med folk som gikk når de selv ble lei og trøtt, og selvfølgelig til forskjellig tid.
Såvidt jeg fikk med meg var det aldri noen antydning til slosskamper etc. utenfor lokalene, fordi 150 personer ikke ble kastet ut samtidig.

Selv tok jeg kvelden rundt 05:30 med eneste itensjon om å finne senga på hotellet, som også for de fleste andre tror jeg!

Oddbjørn sa...

Mye kjent argumentasjon i mange av innleggene ovenfor. Ikke mulig – eller nødvendig - å kommentere alt. Men noen momenter:
At mange drikker alkohol før de går på byen, er noe alle vet. Men vi vet lite om hvor mye. Jeg har aldri sett at det er forskningsmessig påvist at folk ” hiver i seg bøttevis med sprit før de drar på byen”. Det var å ønske at vi kunne få forskning som belyser spørsmålet, slik at man kunne uttale seg på noe mer sikkert grunnlag enn bare synsing.
Det dreier seg ikke om å ”kutte ned skjenketiden med ytterligere en time”, som det skrives ovenfor. Skjenketiden har aldri vært lenger enn til kl 0300, og undersøkelsen gjelder effekten av å kutte ned fra kl 0300 til kl 0200.
Da Hamar i 2008 reduserte skjenketiden med en time, gikk antallet voldsepisoder og ordensforstyrrelser i Hamar sentrum ned med 52 prosent i året som fulgte. Noe lignende har man funnet i flere andre byer, bl a og politiet er ikke i tvil: Reduksjonen i volden har sammenheng med tidligere skjenkestopp. Det betyr ikke at også andre faktorer kan ha bidratt til nedgangen.
For øvrig kan jeg ikke se at mine personlige vaner har så mye med diskusjonen å gjøre. Usakligheter i den retning bidrar bare til å avspore en viktig diskusjon.

OleP sa...

Det jeg hater mest av alt er folk som trur de kan få svar med å lese statistikk. Alle vet at den statistikken du leser er den som skal fremme din sak. Jeg er lei av at folk som ikke har personlig erfaring skal uttale seg. Hvorfor skal dere bestemme dette? De med erfaring er politiet, vaktene på utestedene og de som faktisk utnytter seg av det smale og korte tilbudet vi har av uteliv. Eneste grunnen til at det faktisk er mye bråk i Norge stammer fra dette korte og lite tilbudet vi har. Fra kl 12.00-0200; Innen dette tidsforløpet skal man rekke mye, de fleste rekker ikke stort. Man for beskjed at det stenger om ett kvarter så man må forte seg å kjøpe i baren, alle kjøper 1-3 enheter, drikker disse og blir kastet ut sammen med hele lokalet. Det er kø for å komme seg ut, det er kø for å få seg mat, det er kø for å komme seg til taxien og så er det selve taxikøen. Deres politikk eller synspunkt stinker KRF og skaper en panisk tilværelse for oss livsnytere. Som igjen skaper usikkerhet og bråk!Sjerp dere!

Oddbjørn sa...

Til OleP: Dette dreier seg ikke bare om statistikk, som du skriver. Det dreier seg om en vitenskapelig undersøkelse. Hvis du ikke klarer å forholde deg saklig til det, er det vel snarere du som har et problem og ikke dem du kritiserer. For øvrig er det ikke minst fra politiet vi hører sagt at det er en nær sammenheng mellom skjenketider og vold.

Anonym sa...

Problemet er at det vil ta tid å venne på det Norske folket friere tøyler når det kommer til alkohol, siden vi har vært undertrykket med uhørte alkoholavgifter og skjenketider så langt tilbake jeg kan huske. Man ser jo hvordan nordmenn er i utlandet også; selv om lokalbefolkningen klarer å holde seg ganske nøkterne til fri tilgang til alkohol, så drikker nordmenn til de stuper.

Jeg er 100% for mer ansvar på den enkelte person enn at staten skal sy puter under armene på oss, så får det heller føre til litt ekstra vold og rølping i gatene i en periode til vi får en normal alkoholkultur inn i blodet. Men kjenner jeg Norge rett, så kommer dette aldri til å skje siden staten tjener altfor mye på alkoholavgifter, og landet er desverre litt for konservativt når det kommer til slikt.

Ole sa...

Noe av nøkkelen her er det store gapet mellom priser på utesteder og i butikken. Jeg bor i Ungarn hvor prisene i butikken og utesteder er relativt likt (noe avhengig av hvilke utesteder) Folk har derfor veldig sjeldent vorspiel, de drar heller bare rett på byen, sånn i 23-24 tiden og drikker der, og de trenger heller ikke stupe i seg alkohol, da utestedene stenger når dem vil. 2 år har jeg bodd i Budapest, Jeg er ute ca hver helg, har ikke sett en eneste slåsskamp, eller, folk som lager kvalme på utested pga dem er for fulle, eller folk som har blitt kastet ut av et utested. Kanskje vi må begynne å tenke i litt andre baner?

Mari sa...

Hvorfor har folk så vanskelig for å akseptere en solid og god rapport som den SIRUS har lagt frem? Hva er det som får folk til å tro at deres egne personlige meninger har mer tyngde enn et institutt med gode forskere? Og som Oddbjørn nevner i sitt innlegg, hvorfor må man ty til usakligheter når man har sluppet opp for argumenter?

Her handler det ikke kun om å snevre inn skjenketider. I de byene hvor man har stengt kranene tidligere har man også fulgt opp med andre tilbud, som fks et utbedret nattbusstilbud. Dette blir også understreket i rapporten.

Takk for et godt og saklig innlegg Oddbjørn!

Anonym sa...

Aller helst ville de hatt oss hjemme og i seng før klokken 10, sånn at de kan kontrollere oss fullstendig.

Greit nok at du får mindre bråk i sentrum, men! hva skjer ellers rundt i områdene rundt byen?

Mer hjemmefester
Mer bråk i distriktene
Mer daudrikking(grøftefylla)

Ellers mister barer og utesteder livsgrunnlag pga sviktende kunder. Det vi kommer til å ende opp med er ett totalt dødt sentrum i helgene og hjemmefester.

Den vurderingen SIRIUS kommer fram med er veldig ensidig og viser ikke fram alle sider av saken. Dårlig og slett arbeid.

Beste løsningen hadde vært å holde åpen lenger sånn at det blir lettere avvikling i taxikøer, 7/11 etc. Ingen ting er verre enn å få ett par 1000 dimlinger ut i gaten samtidig når de er på stigende rus. Folk flest er voksen nok til å komme seg hjem når de har fått nok. Personlig stikker jeg hjemover i 2 tiden, så for meg betyr det veldig lite. Men sett det hele i perspektiv er det idiotisk forslag.

For å summere opp effektene av det som kommer til å skje:

Tap av arbeidsplasser
Mer husbråk
Mer grøftefylla
Potensielt mer taxibråk pga stigende rus når de må hjem
Sentrum kan daue ut om helgene(kanskje det de vil, men er ikke positivt i lengden)

Mari sa...

til anonym, det er ingen som snakker om å ha fullstendig kontroll over noen her. Det er snakk om å begrense vold, som er en unødvendig utgift for samfunnet og som krever mye ressurser. Det er snakk om å øke tryggheten til folk. Dette burde stå høyt på listen til alle.

Anonym sa...

Her bruker man altså en forskningsrapport, utelukkende om vold, til å avgjøre om skjenketidene burde kuttes eller ikke, uten å ta hensyn til de negative faktorene som f,eks. tap av personlig frihet og tap av arbeidsplasser. Hvorfor tas det ikke hensyn til dette når man skal ta en slik avgjørelse?

Det her blir bare useriøst, og jeg kan godt forstå hvorfor noen vil kalle dette et bestillingsverk.

Oddbjørn sa...

Spørsmål til Anonym som karakteriserer SIRUS-rapporten som "Dårlig og slett arbeid": Har du lest rapporten? I så fall, kan du utdype kritikken?

Anonym sa...

Et viktig tema du tar opp Oddbjørn, men bruker man en statistikk som forteller halve historien får man også bare halve sannheten. Selvfølgelig kan redusert sjenketid være en flott løsning dersom man vil unngå vold i sentrum. Men dersom man tror sentrum er den eneste arenae for vold og bråk har man aldri erfart norsk drikkekultur. Det er greit at noen synes egne opplevelser ikke burde tas med i beregningen, men fakta er at veldig mange, veldig ofte opplever at det blir bråk også andre steder enn i sentrum. Og skal man lukke øynene for det som skjer etter at folk har forlatt utestedene - da burde man også lukke øynene for den statistikken som sier at volden reduseres sammen med sjenketidene. Åpner du lokalavisen i /etter helga leser du oftere om politiutrykninger til hjemmefester enn til utesteder. Så kan man bare tenke seg til hvor mange voldssaker som aldri blir rapportert, og som aldri når lengere enn til sentralbordet hos politiet. Lukker folk øynene for at dette _kan_ eskalere kan nok de samme få seg en grundig overraskelse en dag...

Anonym sa...

You’ve got to be kidding me. I’ve been further even more decided to use even go need to do look more as anyone can. Can you really be far even as decided half as much to use go wish for that? My guess is that when one really been far even as decided once to use even go want, it is then that he has really been far even as decided to use even go want to do look more like. It’s just common sense.

Oddbjørn sa...

Til nest siste Anonym: Enig i at det er viktig å være opptatt også av hjemmevolden. Men om det er noen sammenheng mellom utevolden og hjemmevolden vet vi lite om. Minner igjen om hva jeg har nevnt et par ganger ovenfor: SIRUS-forskerne sier at man ikke ser noen indikasjoner på at redusert skjenketid har medført en økning i antall voldstilfeller utenfor sentrum.

Anonym sa...

Jobber i utelivet i Halden, hvor skjenketiden har blitt satt ned med en Time fra 0300 til 0200 de siste åra.

Nå har volden i denna byen økt etter det ble gjenomført at politiet faktisk stenger spisesteden med Tvang etter ølservering er over fordi de vil fjerne folk fra sentrum, etter flere stygge episoder på torget her i byen når alle blir sendt ut på gata.

Men som noen nevner her, en pris som er mer lik fra butikk til utested vil også medføre at folk ikke drikker seg snydens hjemme for så å løpe ned på utested og få i seg flest mulig Shot/ drinker før det stenger.

Anonym sa...

Er en morsom rapport, hvor kun deler har blitt "alment" tilgjengelig i media.

Man ser det at skjenketiden ikke er eneste faktor i hvorfor statistikken viser mindre voldsrelaterte handlinger, noe som er viktig å få med seg, og en ser også at rapporten ikke tar med seg nabo-byer og kommuner for å se om det er noen endringer der som følge av at kortere skjenketid har blitt innført dem stedene dette er innført.

For å forklare motstanden som fremvises mot denne rapporten, så kan dette skyldes et par ting: a) Du skal bli straffet for andres handlinger. b) Det finnes en hel del tiltak som kan innføres som man vet fungerer. Bedre transportmuligheter ut av kjerneområdene er ett av dem. c) Det som blir presentert fra rapporten i media høres ulogisk ut.

Anonym sa...

Om man stenger 2 eller 3 reduserer kanskje den synlige volden ute i gatene, men stenger man tidligere fortsetter festen et sted. Bråket flytter seg fra gatene til privatadresser. Yin og yang.

Halvor Balle sa...

Heldigvis begynner jeg å bli så gammel at dere kan snart krangle om dette temaet for dere selv.
Jeg har selv drevet restaurant og utesteder i norge, og jeg må få lov å si at alle har litt rett, men at sakens kjerne aldri blir skikkelig belyst og det er publikum selv.
For meg ser det ut som om publikum går ut med to enkle tanker; å være full og å få seg et ligg.
Var det ikke enklere å sette opp leire med vakthold og organisasjon á la festivaler, så får rabbisene holde på med festing og slossing der inne?
Jeg er nå snart i 50 årene og kunne godt tenke meg at utestedene hadde åpent til kl06, om de gidder og finner butikk i det. Sannsynligvis ville vi finne ut at de aller fleste utestedene hadde stengt kl06 i to måneder, for så å finne ut at den tidligere stengetiden fungerte best, eller selv få lov å differensiere med sommer/vinter.
Restauratører er presset både fra stat og kommune og det er ikke sjeldent med ukentlige kontroller på det ene og det andre.
Er det ikke snart på tide å stille publikum (og som regel hormonelle 20-åringer) til ansvar for sine egne handlinger og fjerne de fra bybildet?
Jeg kunne tenke meg et restaurant-sertifikat på linje med prikksystemet vi har på førerkort. Viser de gjentatte ganger at de ikke kan oppføre seg, vil de fra restaurantene miste prikker og tilslutt er de ikke velkomne hos noen skjenkesteder.
Skjenkestedene på sin side ville blitt pålagt å følge dette for å beholde sine skjenkebevillinger.

Alle brukere av restaurantene ville følt seg tryggere og politiet ville hatt bedre oversikt over bråkmakerne, ettersom de ville henge rundt sjenkestedene.

Jeg foreslår dette fordi det er fryktelig urettferdig at noen ytterst få skal få ødelegge for så utrolig mange.

Norske politikere må gjerne få tro at de står i en særstilling og med sin makt forsøker de å holde menig mann nede og gjerne under bordkanten, men nordmenn har funnet alternativer; en kort flytur med norwegian og vi er ute i europa hvor vi kan nyte et glass vin til morgengry, uten å føle oss utrygge for vold og utukt.
Men snart blir det vel forbudt å drikke etter kl02 i utlandet også og vi må snart betale bøter på automater ved ankomst til gardermoen på lik linje med fortollingsautomatene i bagasjehallen.

sitter på sidelinja og klør meg i håret...

Appa sa...

Mer synlig politi i gatene fungerer helt utmerket i utlandet. Her i USA har jeg fortsatt tilgode å se en voldsepisode ute på byen, og mye tror jeg skyldes det faktum at politiet har plassert patruljebiler utenfor utestedene.

Men i oljelandet Norge så har vi jo såklart ikke råd til politi i gatene. Penger er jo til for å spares.

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...

Jeg har lest rapporten fra Sirus, og jeg er også blant dem som er kritiske til konklusjonen som et argument for tidligere skjenkestopp.

Jeg leser rapporten slik at tidligere skjenkestopp fører til mindre bråk i sentrumsområder. Det synes det å være godt belegg for.

Men to år er et lite tidsrom for å komme med klare konklusjoner, og det kan også være andre årsaker som har innvirket på tallene. Jeg kan ikke huske å ha lest noe i rapporten om antallet mennesker som var ute i byene i de aktuelle periodene. Jeg tviler på at finnes tallmateriale på dette, men kanskje førte kortere skjenketider til at det var færre mennesker ute, og at det burde tas høyde for dette i tallene?

Man trenger ikke lete lenge etter feilkilder i denne rapoorten, men jeg er imidlertid villig til å gå med på at det er en viss målbar sammenheng her. Så hva er da galt med konklusjonen?

Vel, de kontrollmålte voldstilfeller i områdene utenfor bysentra i samme periode, for å se om volden hadde flyttet seg over til disse områdene. De konkluderte med at det var liten målbar effekt her, og at det dermed ikke var tilfellet. De følte tydeligvis ikke det var noen grunn til å se nærmere på dette, og det er i aller høyeste grad kritikkverdig. De bruker da kun registrerte politisaker i statistikken sin.

Hvis det oppstår bråk på et utested, eller i sentrum av en by så er sjansen veldig stor for at det blir en registrert politisak. Det er vektere, politiet selv og andre vitner som i all hovedsak sørger for dette. De som havner i bråk kontakter selv sjelden politiet med mindre det oppstår en større skade, eller i tilfeller der det dreier seg om blind og umotivert vold.

Er man derimot på en privat eiendom så ligger lista langt høyere for at noen skal kontakte politiet. Det blir derfor aldri registrert. Jeg liker ikke å bruke egen erfaring som argument her pga begrenset og uverifiserbart tallmateriale, men jeg har sett mye neseblod og andre skader på private fester som aldri ender i at politiet blir involvert. Og jeg mener det er hevet over enhver tvil at det er store mørketall her.

Konklusjonen om at det blir mindre bråk i offentlige rom i byer pga innskrenket skjenketid er derfor i og for seg riktig, men at det ikke påvirker den totale volden i private hjem i byene og områdene utenfor tror jeg man bør ta med en stor klype salt.

Problemet er at man ikke kan lage en statistikk på tall man ikke har, og det vil man aldri kunne gjøre noe med. Men det betyr ikke at rapporten kan hoppe bukk over en så store feilkilde. Jeg ser ingen grunn til å avfeie at det også er store mørketall når det gjelder vold og bråk på privat eiendom.

Det blir like meningsløst som å konkludere med at det ikke er mange barn som sliter med foreldre og fyll i julefeiringa - siden det ikke er mange registrerte tilfeller. Du vet like godt som meg, Oddbjørn, at man anslår at over 200.000 barn sliter med dette, og det er få, om noen, som betviler at det er store mørketall her. Det samme gjelder voldtekter i nære relasjoner.

Generelt er det god grunn til å være forsiktig med bastante konklusjoner basert på statistikk. At rapporten er basert på det du sier er solid vitenskapelig metode betyr ikke at den gir et riktig bilde av virkeligheten. Feilkildene kan være mange, og som et minimum hadde jeg forventet at SIRUS iallfall belyste flere av disse.

Forts...

Anonym sa...

...forts

Jeg skal ikke komme her å påstå at det var et bestillingsverk, men man kan aldri utelukke at det har vært en agenda bak dette som har påvirket metodene til en viss grad, bevisst eller ubevisst. Og at dette igjen påvirker konklusjonen.

At politiet støtter kortere skjenketider kan jo ikke komme som en bombe ut ifra konklusjonen om at det da blir færre registrerte voldstilfeller. Politiet kan da ikke forventes å gå mot et tiltak som beviselig fører til nedgang i registrert kriminalitet? Det er dette de måles på, og politiet har defor ingen tyngde i denne sammenhengen.

Jeg konkluderer med at det er høyst usikkert om den totale voldsbruken går ned. Det er god grunn til å anta at kortere skjenketider samtidig fører til mer drikking i private hjem, og en dertil økning i voldsbruken i den private sfæren.

Så da er vel spørsmålet; er poenget at det skal bli mindre vold totalt, eller at vi skal være fornøyde bare vi slipper å se den? Det er veldig lett å gå i fella og tro at et problem er blitt mindre bare fordi man ikke lenger kan se det.

John D

Bernander sa...

Jeg synes dette er Horribelt.
Ja det er mange slemme der ute, men hva har jeg gjort for å fortjene dette? Hvorfor skal andres handlinger gå ut over meg?¨
Eneste måten jeg har klart å ha et sosialt liv på er på Puben. Jeg er heller ikke noe dags menneske men et natte menneske. Og burde få like rettigheter som dags menneskene.

Synes folk som foreslår sånt som dette er like slemme som de som er slemme på byen .
Dere lar ting gå utover de snille.
Jeg har aldri gjort noe galt. bare kost meg.
Nei jeg betaler skatt heller mer politi enn dette.

J.Gold sa...

Spelar liksom ingen roll om puben stänger tidigare eller senare, man börjar ju bara att dricka tidigare/senare, se bara i L.A, dock har amerikanarna "sundare" alkohol vanor än oss i Skandinavien :p

Anonym sa...

Få tilbake FORBUDSTIDEN NÅ!!
Alkohol ødelegger om det er kl. 17 eller kl. 03.
DREP ALLE som drikker, så slipper vi den faenskapen.

Jonas sa...

Det er lett å lese av en forskningsrapport og være en bedreviter. Bli 40 år yngre, ta deg en tur på byen og opplev hvordan det er å være en av oss, før du langer ut om hvordan alt ville blitt bedre.
Du spanderer.

Anonym sa...

Det er uansett ondskap å nekte noen noe på grunn av andre.

Synes folk som vil kutte skjenketider heller kan slutte å bevege seg ut på kveldene og heller sitte hjemmme, istedenfor å prøve å ødelegge ting for oss som faktisk oppfører oss..

Mer politi i gatene er løsningen ikke frihets innskrenkning

Anonym sa...

dette er typisk duste/norge..hva med å åpne senere???blir ikke det akkurat det samme (i antall timer åpent)??

Anonym sa...

Har dere glemt at det finnes narko??innstrmming av skjenke tider betyr mer hjemme brent dop og husbråk...våkn opp a hs 20 åring

Anonym sa...

Dette er IKKE en vitenskaplig undersøkelse, det er en analyse av statistikk på registrerte tilfeller av vold. En vitenskaplig undersøkelse ville vurdert feilkilder, samlet materiale fra uavhengige kilder etc.

Anonym sa...

interessant tema.., jeg bor i en kommune som har hatt innskrenkede sjenke tider i 2 år nå..., dette hjelper helt klart på volden, det ser alle. MEN... det har også rassert utelivs bransjen i denne byen. resturantrene har mistet 1 time med sjenking, og i denne byen betyr det i praksis 50%, fordi folk ikke går ut på byen før 12. så spørsmålet blir da om det er det vi ønsker..? uteliv er kultur, og det er kultur som treffer bredt.
så jeg har blitt skeptisk til å stenge serveringen tidligere.

Anonym sa...

E dåkker helt skada i hode, eller? "Færre øl - mindre vold"


Altså, desto tidligere byen stenges ute, desto fleire nachpiel/fest/private arrangement må jo politien ta turen innom. Og kan garantere at det blir mye mere for pilitet å gjøre da..

Fredrik Nymark sa...

Jeg blir litt irritert når Dere som ikke bruker byen på nattes tid skal bestemme når ting skal stenge. Jeg har jobbet som Dørvakt i Oslo i 18 år og vil si at jeg har vært med på alle de forandringene som Oslo by ar prøvd igjennom tidene og det eneste som kan få bort volden i Oslo er et tettere samarbeid mellom Politi og vakter og lenger åpnings tider slik at man ikke får disse forbaskede store trykkende med mennesker samlet i køer overalt, for eks i taxi køer eller inngangs køer for det er gjerne der det begynner eller når alle skal gå hjem samtidig for det det er stengt. Jeg husker tilbake jeg tror det var i 2002 så var det en prøve ordning at noen steder fikk ha oppe til 6 om morgenen og det var mye bedre for de færreste orket dette og det endte med at folk gikk i mindre grupper dermed mindre bråk.. Dette er en bedre løsning sammen med et bedre samarbeid med Politiet, de må slutte og oppføre seg som vektere og komme når alt er ferdig med en dårlig holdning, De er der for og skape trygghet ikke for og skape uroligheter...

Anonym sa...

Ta deg en bolle.

Anonym sa...

Hadde kanskje vært en ide å undersøke om antallet bråk og voldsepisoder utenfor sentrum har økt betraktelig som følge av inskrenkede sjenketider...Jeg har reist en god del og har med unntak av en episode ikke sett noen voldsepisoder ute på byen,grunnen til dette var nok mye pågrunn av synlig politi,forskjellige stengnings tider blant utestedene,vaktene var gjerne i grupper på 4-8 (avhengig av størrelsen på klubbene).


Problemet som ingen egentlig vil innrømme er att prisene her til lands fører til og vil alltid føre til att en stor andel mennesker vil drikke så mye de kan hjemme før de dundrer ut på byen i stigende rus og bøtter innpå litt mer for å fyre opp litt mer,så når utestedene stenger kranen har du en stor andel mennesker som i stigende rus står i kø for mat eller taxi og da skjer det gjerne att noen dulter borti deg eller att noen sniker i køen osv som fører til amper stemning...Jeg mener att løsningen ville vært som restaurant eieren nevnte;La utestedene selv velge stengningstid,dette vil føre til langt mindre episoder(så sant man har synlig politi og ett godt samarbeid mellom politi,vakter og publikum)

Martini sa...

Problemet er ikke hvor lenge utestedene har åpent, men at bestemmelsen om at man ikke skal servere åpenbart berusede personer ikke overholodes på byen. Når det virker som det nærmest går sport for bartendere i å se hvor mye sprit man kan dytte i - og hvor mye penger man kan dra ut av hver enkelt gjest - er det ikke rart det av og til vil gå gærent. Hadde utelivsbransjen fulgt de lovene og reglene som faktisk finnes istedet for kun å tenke med lommeboka hadde man ikke trengt å diskutere stengetid i det hele tatt.

Anonym sa...

Nå kan man sitte på stuen i helgene og irritere seg over bråket, og slossingen i gaten, lene seg tilbake og tenke; dumme folk.

For det første, kan man jo ikke ta alle under en kam her. Skal man stenge kranene en time tidligere fordi et fåtall har problemer med og oppføre seg? Skal man straffe alle "andre" som faktisk er ute for og more seg, feire noe eller bli kjent med andre folk?

For det andre, nå som jeg bor i Kristiansund, der kranene stenges klokken 2, er det det nesten alltid de samme folkene som er ute etter bråk, så her må en hver skjønne at man må ta hardere tak i disse personene, enn og ta det enkle valget å forby hele gjengen. Nå er det folk som kan havne i bråk en gang her og der, men de stakkarslige pengene som går i og holde bråk borte, er en liten bagatell i forhold til alt det morsomme som kan skje på en god lørdags kveld. Har selv blitt kjent med mange fantastiske mennesker etter dette. Til og med funnet kjærligheten.

For det tredje, er forskningen fra SIRUS tatt i forhold til registrerte saker. Bråk i husfester derimot, blir sjeldent stoppet og i det hele tatt sett av politiet. Som gjør at statistikkene fra SIRUS gjelder registrerte saker, og ikke bråk i en helhet.

Anonym sa...

Du kan jo bare ta dette til det logiske konklusjon og redusere skjenketiden til null. Samtidig kan du registrere at du er blitt en autoritær tyrann, og at du synes kollektiv avstraffelse på grunnlag av at noen gjør galt er greit.

Oddbjørn sa...

Takk til John D for saklige og interessante kommentarer.
Jeg minner om at utgangspunktet for SIRUS-undersøkelsen blant annet var påstanden om at en utvidelse av skjenketiden fra kl 0200 til 0300 ikke har ført til økt utevold og flere ordensforstyrrelser, og omvendt, at en innskrenkning fra kl 0300 til 0200 ikke ville føre til reduksjon. Dette var problemstillingen i denne undersøkelsen, og påstanden om manglende sammenheng finner ikke støtte i resultatene. Tvert imot.
Det er bra at det erkjennes at SIRUS-undersøkelsen dokumenterer denne sammenhengen. Så hevdes det at det er usikkert om den totale voldsbruken går ned, dvs at kortere skjenketider fører til mer drikking i private hjem og dermed økning i voldsbruken i det private rom. Mange av kommentatorene ovenfor slår dette fast som en etablert sannhet, noe det ikke er grunnlag for.
Men det er en interessant hypotese som bør undersøkes nærmere. Det kan virke som påstanden bygger på en teori om at vold i forbindelse med alkoholbruk er en konstant størrelse. Mulig det. Men det vil kreve mye forskning å dokumentere en slik påstand.
Men om det nå skulle bli dokumentert forskningsmessig at reduksjon av alkoholrelatert utevold med nødvendighet fører til mer alkoholrelatert hjemmevold, blir spørsmålet: Hva så? Jeg understreker at jeg ikke aksepterer at problemstillingen da blir hva en skal velge av disse to ondene, fordi en rekke andre tiltak også bør settes inn for å redusere volden, enten den skjer ute eller hjemme. Men flere av kommentatorene ovenfor uttaler seg om det er bedre at vold og bråk skjer ute, og der vil jeg protestere. Det offentlige rom, utestedene inkludert, er for alle, også for dem som ikke ønsker å drikke seg overstadig beruset og bedrive vold og ordensforstyrrelser.
Ellers synes jeg Martini har et poeng når han/hun hevder at utelivsbransjen bør følge de lovene og reglene som faktisk finnes. Jeg ser i Aftenposten i dag at en erfaren politimann også uttaler at utelivsbransjen bør skjerpe seg når det skjenkepraksisen.

Anonym sa...

egen erfaring. de ganger jeg har vært ute på plasser hvor skjenketiden har blitt redusert, ender man jo bare opp med og drikke ekstra fort for og få i seg det man kan på kortere tid.. og ut i gatene langt fra ferdig med festen.. kan få uante konsekvenser det å..

Andreas sa...

Det er trist at en person med så tung utdanning og tilhørighet til universitetet er så blåttet fra realiteten.

Hvis jeg kommer med en påstand om at det er blitt mindre vold i Irak etter krigen enn før, fordi statistikk basert på anmeldte handlinger, hadde du tatt det for "god fisk"? Selv om en som bor der sier det oppleves verre. Hvis det ikke anmeldes har det ikke skjedd, og derfor ikke relevant i statistikken?

Jeg bor i Trondheim der de satte sjenke tiden fra 0300 til 0200. I en kort periode oppleve politiet i Sør-Trøndelag en nedgang i vold og ordensforstyrrelser i sentrum. Et par år etter måtte politiet innrømme at vold og uro hadde eskalert, det var også mer bråk rundt sentrum. Dette på tross at det ble satt inn mer politiressurser.

Jeg har ringt politiet 2 ganger i løpet av 4 mnd.
1. gang var det noen som drev hærverk ved oppgangen til leiligheten jeg bor i, jeg ringte inn og meldte fra, forklarte også at de ble hengende 40 m unna. Hvis de hadde kommet i løpet av 15 min (dvs politihuset er 2 min unna med bil), kunne de tatt dem, det gjorde de ikke. Dagen etter viste det seg at disse ungdommene hadde tagga der de holdt på også, som er den samme taggen som går opptil 4 kvartaler i opp og bredde. Politiet hadde ikke engang skrevet rapport om at jeg hadde ringt inn, sjekka dagen etter.

2. gang var det en livredd dame i 40 års aldern som kom løpende til der jeg og 3 andre sto. Bak henne hadde hun en skallet "MC-fyr" på rundt 110-120 kilo velbygd. Han stupte inn i gruppa vår etter henne, der hun søkte tilflukt. Han sa med store runde øyne og stram munn: Kom! NÅ går vi! Hun gråt og så virkelig redd ut, nei jeg vil ikke at du skal bli med meg. Etter en stund prøver hun å stikke av, han tar henne igjen og holder henne. På dette tidspunktet bestemmer vi oss for å ringe politiet. Vi får beskjed om å ikke gripe inn, men holde oss på 20 m avstand til de kommer. Etter 30 min så har ennå ikke politiet kommet(ligger maks 5 min unna). Og så fikk han vilja si og fikk dratt henne med seg.

Jeg snakka med en bekjent som jobber i politiet i Sør-Trøndelag om det som hadde skjedd. Han spurte om hvilken tid dette hadde skjedd. Jeg svarte fredag: 02, og lørdag: 04. Jeg fikk da forklart at politiet har så mye å gjøre i sentrum mellom 00-04 at de ikke kan rykke ut med mindre det er noe så alvorlig som knivstikking etc.

Ting i Trondheim er blitt mye mye verre. Du kommer selvfølgelig til å forme statistikken og teoriene for at det skal passe med din oppfattelse og holdninger.

Grunnen til at det tok 1-2 år for at effekten av skjerpede sjenketider skulle merkes, er fordi det tok 1-2 år for at det skulle forskyves. Les litt i adressa.no.

Andreas del2 sa...

Jeg skjønner du liker filmen Gremlings, det gjør jeg også. Men jeg klarer å skille mellom sci-fi og virkelighet. De små søte kosebamsene, som får i seg mat etter 00(alkohol kl02 for mennesker), og blir morderiske monstre som bare skaper helvette.

Utfordrende teori: Jo flere mennesker du pakker på et trangt område, jo større øker sjansen for konflikter utspiller seg?
Feks: Har vi sett eksempler på folk i bilkø begynner å sloss.

Da sjenketiden var åpent til 03 i trondheim, gikk ca 20% av gjestene på utestedene hjem i 02-0230 tiden for å slippe kø. Man merket at det ble litt "tynnere" med mennesker den siste timen. Etter at sjenkingen stoppet 02, så opplever man ikke denne tynnende effekten lenger. Det er helt kaos å få mat el taxi på denne tiden, men de gangene man stilte klokka tilbake 1 time 04, så var det ca 40-50% tynnere, og ingen køer til mat eller taxi.
Alle drosjesjåførene jeg har snakka med (unge og eldre) sier enstemmig at ting er blitt mye verre etter sjenketiden ble kutta, de ser langt mer vold og bråk nå, enn før. Kjære Oddbjørn, kan DU tenke deg å stå 1,5-2 timer i minus 20 grader å vente på taxi?

Men hvorfor i all verden gidder en eldre mann som deg, ønske å sette ned sjenketiden? Du har fått festet i dine yngre dager, og du er sannsynligvis ikke ute og raver på byen i 03-04 tiden? Kanskje du bare skal holde deg pedagogikk, som er det du kan?

Men hvorfor i all verden gidder en eldre mann som deg, ønske å sette ned sjenketiden? Du har fått festet i dine yngre dager, og du er sannsynligvis ikke ute og raver på byen i 03-04 tiden? Kanskje du bare skal holde deg pedagogikk, som er det du kan?

Anonym sa...

Det er lett å se hva den egentlige agendaen til politikere og politiet er i denne saken. Politiet har en mangel på ressurser, og er derfor ikke i stand til å utføre jobben sin. Politikerne har ingen planer om å gi politiet de ressursene de trenger, så løsningen blir å sette inn tiltak som pynter på den offentlige statistikken, slik at volden forsvinner fra radaren. Slik kan politikere og politi late som om volden bare slutter å eksistere.

Appa sa...

Til siste anonym: Helt enig, tror du traff spikeren på hodet her. Dette er en tankegang som går igjen hos norske politikere nesten samme hva det gjelder. Hvis det oppstår et problem, så setter de heller inn forbud eller avgifter for å prøve å komme rundt det isteden for å sette av tid eller penger for å evt løse det, og det viser seg også gang på gang at dette blir helt feil løsning, som sjelden gjør annet enn å skape misnøye blant befolkningen.

Anonym sa...

ser de fleste refererer til hva som har blitt gjort i Norge, men saken er at alle som reiser over riksgrensen og opplever resten av verden, ser at normenn har noe av det værste drikkekulturen på hele planeten, og at det faktisk finnes land og kulturer som har et normalt forhold til alkohol. Siden vi har lovliggjort alkohol i norge og hvis man skal ha et nomalt forhold til det, må man forandre mere enn bare skjenketiden, vi trenger nesten en reform(eller revolusjon om man skal være ekstrem)

men det vet vi alle ikke kommer til å skje, det blir alltid mørkest før solen titter frem igjen.

Anonym sa...

Hei alle sammen.

Jeg antar at det største volumet av alkoholholdig drikk som blir konsumert skjer i privat regi og ikke på skjenkesteder. Hadde vært interessant å fått vite hva forholdet her er.
Når det er sagt så er importørene av alkoholholdig drikk helt avhengig av skjenkenæringen for å reklamere for produktene sine siden det er forbud i dette landet å reklamere på andre plattformer. Importørene betaler ofte store summer i kickback, markedsbidrag osv til skjenkestedene for at de skal velge deres produkter i hyller og display da dette er eneste reklameplattformen som er tillatt og avgjørende for volumet de skal selge i butikk og på Vinmonopol. Jeg tror ikke folk flest vil drikke mindre hvis man innskrenker skjenketidene men at mye av konsumet vil flytte seg til private sammenkomster av både kommersiell og hyggelige sosiale kveld/natteslag uten edru observatører og vakter som ivaretar sikkerheten. Jeg velger å tro at både skjenkenæringen og myndighetene forsåvidt har samme mål når det gjelder overstadig berusede mennesker om at disse må fjernes fra stedet og få dem trygt hjem da disse personene sjeldent skaper hyggelige opplevelser for de andre gjestene på stedet. Problemet som gjenstår da er hvem som skal ha ansvaret for de voksne menneskene når de er utenfor døren til skjenkestedet og sørge for at de kommer trygt hjem hvor mange velger å fortsette festen.

Anonym sa...

la folk få drikke og ta så mye rusmidler di vil så lenge di vil... så er det bare å utslette di som ikke oppfører seg.

Anonym sa...

Med mindre tilgang på alkohol kan det komme en bieffekt med at flere bruker ulovlige rusmidler isteden, spesiellt blandt yngre mennesker.

Det er *MYE* lettere å få tak i enn et glass vin på en lørdags kveld.

Jeg tror også at det er store mørketall i disse rapportene. Er det noen tall på hvem som annmelder disse overgrepene? Hvis det er ordensvakter på utestedene som varsler politiet om disse voldsepisodene så finnes det god grunn til å tro at en del volds episoder som skjer utenfor sentrum som aldri blir anmeldt. Er det noen tall som sammenligner bruk av andre rusmidler i tillegg til alkohol som kan skape aggressive personer? Jeg er kanskje enig i å stenge spritservering tidlig, men øl/vin synes jeg kan få serveres ut kvelden og frem til klokken 02:30.

Anonym sa...

Svaret her e legalisering av cannabis dere konservative anti liberale politikere! da blir det mindre vold, mer fred og kjekkere fylla opplevelse! do it , peace!

Anonym sa...

Restriksjoner fører ikke noe godt med seg det bare skaper byråkrati og ulemper. Nei la utestedene få servere som de vil. En bedre løsning er nulltoleranse for vold.
Om man sluttet å gi politiet barnehagetante oppgaver som å passe på alle mulige ulover og moralregler hadde de hatt mer enn nok ressurser til å ta de få bråkmakerne som er ute etter å spolere andres bytur.

kimba sa...

dette er det beste argumentet: det er rett å slett så enkelt at ute på gatene å i samfunnet så kommer det alltid til å ferdes idiot/psyko/voldsintellektuelle/totalt ustabile individer som ypper til bråk å sparker inn tinningen på forsvarsløse folk som havner i bakken pga en krangel i taxikøa. å legalisering av bønne eller skjenketider til kl 20.00 eller kl09.00 morran, eller når det måtte være, kommer ikke til å forandre på dette.
når man forlater hjemmets lune rede utsetter man automatisk seg selv for risikofaktorer. feks bli påkjørt av en buss, bli utsatt for tivoli musikk av rumenske tiggere med trekkspill, bli bajset på av fugler, skli på glattisen å knekke bein eller havne i et ufrivillig klammeri med voldskriminelle med mangel på empati å null hemninger som ferdes fritt ibalnt oss, er en risikofaktor på lik linje med alle disse.
sånn er det bare... venter spent på motargument, yeah.

Bjørn S sa...

Det letteste er vel i vår situasjon og opprette portforbud mellom f.eks 2100 og 0700 så slipper jo politiet og jobbe på natten. Man kunne jo f.eks bruke forsvaret til patruljering i byen også.... så kunne vi virkelig spare inn på resursene til politiet.

når det er sagt så må jeg si at jeg har vert ganske mange steder rundt i verden hvor dette løses langt bedre enn vi gjør og foreslår.
I Singapore bruker man ikke dørvakter som hos oss. Det er serdeles multikulturelt i gatene og jeg har til dags dato ikke sett antydning til bråk hverken inne på noen av sjappene eller i mat kø etter stengetid. Men om man blir tatt her er straffene strenge og blir håndhevet. Mange kaller vel dette stedet feilaktig en politistat, men det er ikke mange av dem du ser i gaten, men de dukker opp om de trengs.

Men ønsker man ikke å ha politi og håndheve lovene så er nok portforbud en grei løsning. Hvorfor i alle dager kan ikke folk holde seg hjemme på kvelden?

Megler'n sa...

Fantastiske innlegg av både Anonym, 30. september 2011 16:52 og Øyvind, 30. september 2011 18:13. Jeg kunne ikke vært mere enig :)

Hvis 200.000 skal ut av skjenkestedene i Oslo på engang, kan jeg ikke forstå at det blir SÅ mye mindre bråk klokka 2 på natta'n enn 3 på natta'n (!)
Problemet er jo seff at det blir bråk når alle skal ut SAMTIDIG..
Som Øyvind sa om livet i Vilnius, hvis man stenger f.eks. 6 (eller 10 for den saks skyld) vil jo selvsagt folk gå hjem litt mere spredt og det vil bli mindre bråk og vold i gatene.. Tenk om norge hadde prøvd dette i steden.. Kanskje Volds prosentdelen gikk ned med 50% i steden ;)

Anonym sa...

Det er jo typisk at en kirkegjenger skal være imot alkohol.
Og også en av den eldre garden.

Selv går jeg ikke på byen lengre, for det er jeg lei av, men åpningstidene bør være åpent til langt utpå natta, det er det som er det moderne samfunnet i dag.

Var i spania i ett år, helt andre tilstader, og faktisk morsommere å gå på byen enn det noen gang kommer til å bli i puritanske protestatiske Norge.

Det eneste som gjelder her er jobb, jobb jobb jobb.. (og hus+hytte+båt.. og hvem som har den fineste hytta)

Om å bli rikest mulig, og å ha det gørr kjedelig i samme slengen, den som blir rikest når man dør, den vinner!

Anonym sa...

Tidlig stengetid vil bare skape vel så mye arbeid hvis ikke meir for for politiet. Privatfester vil det bli meir av.
Skal det bli forbud eller åpnings/stengetid på det privatfester??
Sett ned prisene på alkholen, spesielt ute. Blir jo ruinert om man vil ta seg noen halvlitere ute.
Derfor kjem folk veldigt berusa på byn, og kommer ikke inn på utesteder.
Og dei samles utenfor eller i byen, og det blir lettere bråk.
Med inntrykk er at dei har skjønt det i danmark, har eit heilt annet syn på alkohol.
Kan gå på byn og ta seg noen halvlitere, uten å måtte gå i banken først.

Det eg henger meg opp i, er hvorfor denne mafiaen som styrer landet vårt. Hvorfor skal dei alltid ta den letteste utveien på ALT!!

Anonym sa...

Er enig med NHO om at sirus er kjøpt og betalt, Jeg kan godt lage en kvalitativ undersøkelse der jeg velger enhetene selv og motbeviser sirus. Hvorfor er alltid slik at feks slike som deg som har vært i kirkerådet alltid skal uttale seg negativt om liberale skjenketider.
Det som irriterer mest er når mennesker som ikke har vært på byen på 30 år, eller aldri for den slags skyld skal uttale seg om noe de strengt tatt bare har lest om.
La oss sette det på spissen, hvis slike som deg skal definere og bestemme skjenketider, så blir vel de satt til kl 21.00 hvor alle som har vært på byen må rett hjem å legge seg, selvsagt med hendene oppå dynen. Blir ikke noen nye generasjoner av det....

Erling sa...

Hei.
Jeg skjønner ikke hvorfor spesielt gutter er ivrige på å holde sjenketiden til kl 3:00 om natta, eller gjerne mer.
Da jeg var ung stengte utestedene kl 24:00 - da klaget alltid jentene på at det var altfor tidlig og da var det enkelt å foreslå et lite "nigth-spiel" hjemme hos noen. Så dro vi hjem, og i mer private omgivelser ble det ofte mer klining som ofte utviklet seg til sex. Så kunne vi sovne ved 03:00 tiden, og ha en fin dag neste dag, enten det var en lørdag eller søndag.
Jeg har jo også gått ut etter at åpningstiden har blitt utvidet til kl 03:00. Det er ikke like lett å få med jenter hjem når det stenger så sent. De fleste har da fått nok, og skal hjem å sove.

Etter at åpningstiden ble til kl 03:00 går folk først ut kl 11:00. Da åpningstiden var til 24:00 gikk vi ut kl 20:00 spiste middag eller noe på restauranten før vi begynte å danse sånn ved 21:00 - 22:00 tiden.

Så om man flytter stengtiden til kl 01:00 f.eks. så tror jeg det etter litt vil føre til at folk går ut tidligere. Kan ikke skjønne annet enn at det må være en fordel for "drikke"-næringen også.

Anonym sa...

Slik jeg ser det vil en bedre løsning på problemet være å fjerne alle restriksjonene ang. skjenketid. Da vil utestedene selv kunne velge hvor lenge de vil holde oppe, og folk kan selv velge når de vil hjem. Dermed slipper man at alle strømmer ut i gatene samtidig. Så vil det vel helt sikkert komme et tidspunkt utpå kvisten, der mange av utestedene stenger samtidig. Men la oss si at dette er klokka 5. Har man vært på byen så lenge, er de aller færreste i humør til å slåss, i motsetning til tidligere på natta (ett-to må jo i utgangspunktet være det skumleste tidspunktet).

Anonym sa...

server vann da slipper mann bråk.

Andreas sa...

Erling nå beskriver du også en tid der butikkene var åpene til kl.16 på hverdager og kl.14 på lørdager. I dag er folk på jobb døgnet rundt, jeg personlig jobber i resturant bransjen ved siden av studiene, det betyr at hvis jeg slutter "tidlig" er kl.21 men vanligvis ikke ferdig før 23-24 tiden, da hender det at vi drar ut etter dette for å kunne ha et sosialt liv.

Ja forhold til damer så trenger man ikke noe annet enn litt sjarm og glimt i øyet. Da drar man hjem til jenta når tiden passer. Kan godt være før kl03 også, men vi skal da få muligheten å velge. Vi er ikke barn lenger!

BjornMeansBear sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Anonym sa...

Som forsker bør du jo vite at statestikk kan tolkes i mange retninger, gjerne i den retningen du vil.
Har selv lest en plass at volden gikk opp i Bergen, etter at de innskrenket sjenketiden. Det vil jeg tro stemmer for veldig mange byer i Norge.

Det dere gamliser ikke skjønner er at de aller fleste unge, som bor i byene hvor sjenketiden innskrenkes, starter drikkingen langt tidligere enn før. Da sjenketiden var normal, var det vanlig å starte drikkingen rundt åtte. Selvom sjenketiden de fleste steder kun har blitt innskrenket med 1 time, starter de unge drikkingen to timer tidligere enn før. Det er nå helt vanlig å starte klokka seks. Ergo, de unge drikker nå lengere enn før.

Det er viktig å kunne reflektere over ALLE konsekvensene av innskrenkingen. Det er ikke bare volden det er snakk om. Vil dere egentlig at de unge skal drikke mer og lengere enn før? Og ikke minst i et lukket miljø uten tilsyn...

taco123 sa...

Skjønner i grunnen ikke hvorfor vi skal legge opp samfunnet, i dette tilfellet skjenketider, pga noen idioter av noen utskudd ikke klarer å ta en tur på byen uten å lage bråk. Det er tross alt en ganske liten prosent av alle de som går ut. Hvorfor ikke gå andre veien, prøve å luke ut disse utskuddene, kanskje mer synlig politi i gatene, det vet vi virker. Men det koster jo samfunnet penger og det har vi jo ikke råd til i fattiglandet. Hele saken lukter kraftig av formynderi fra sosialistene, her som i mange andre saker. Vi skal for all del ikke ha det morro og friheten skal innskrenkes og staten skal ha full kontroll over våre liv (staten her menes styrende sosialister. Regner ikke med KrF i denne diskusjon, de har skylapper)

Anonym sa...

Det er helt iorden at man stenger for alkohold saget tidligere. Har selv erfaring fra utelivet. Når voksene menesker selv ikke kan sette sine egen grenser, må noen andre gjøre det!. Vi har desverre en alkoholdkultur i denne landet, som ikke ligner grisen.

Ole Kvamme sa...

Det store problemet med undersøkelsen er at voldstilfellene utenfor bykjernen bare er betraktet som en kontrollvariabel og ikke analysert.

Man kan ikke forhåndskonkludere slik denne undersøkelsen gjør, med at volden i boligområdene antas ikke å bli påvirket av skjenketidene. En slik antakelse må underbygges med analysert tallmateriale.
Vet vi noe om terskelen for å oppsøke legevakten hvis en voldsutsatt befinner seg i sentrum kontra hvis han befinner seg nær sitt eget hjem?
Vet vi noe om terskelen for anmeldelse når volden utøves av folk man kjenner eller har felles kjente med kontra dersom det dreier seg om fremmede voldsutøvere i sentrum?
Vet vi noe om alvorlighetsgraden av den volden som utøves i private hjem kontra den som skjer i sentrumsgatene?
Jeg utelukker ikke at konklusjonen i rapporten kan være riktig, men bare å ta stilling til det området man fjerner folk fra uten på vitenskapelig måte å undersøke hva som skjer der folk drar til, gir ikke beslutningsgrunnlag for skjenketidesavgørelser. Jeg henvendte meg per e-post til Ingeborg Rossow (en av forfatterne av studien) med noen av disse innvendingene, og hun svarte blant annet:
"Du har rett i at det er mange interessante problemstillinger knyttet til alkoholkonsum og vold i og utenfor sentrumsområdene som ikke er belyst i denne studien."

Dette burde de mange som refererer til denne undersøkelsen ta inn over seg. Man kan spørre seg hvorfor målet med undersøkelsen ble definert så snevert,og jeg kan dessverre ikke utelukke at dette kan skyldes politisk agenda

djsi sa...

den rapporten er som et bestillinfsverk å regne. den er totalt ubrukelig da den ikke berører alle emner den skulle ha gjort om den skulle ha fremstått som seriøs. problemstillingen er meget mer komplisert enn som så.

Anonym sa...

Heisann!

Skal først og fremst si det at jeg driver bar selv, og er godt kjent innenfor bransje og alt det har med å gjøre. Jeg må vel starte med å si at jeg er uenig med deg. Jeg vil heller tørre å si at vi i norge stenger for tidlig. Grunnen til at det oppstår vold er når store mengder med folk blir klemt inn i et trangt sted(taxikø, utenfor utested etc.) og hva gjør folk der? jo de er irritable! De har null tilgang på alkohol, de kjeder seg, det kan oppstå "knuffing" derav folk snubler og slikt. Og dermed er man i gang. Eneste måten å bukte det på er å ha politi evnt. vakter med full myndighet til å anholde frem til politi kan overta, på hver enkelt samleplass(taxi kø, utenfor utested, spisesteder etc.)noe som koster samfunnet enormt med penger, men vil være utrolig effektivt virkemiddel med dagen skjenke tider. løsning nr. 2 er å faktisk utvide skjenke tider til feks. 0600 derav folk går hjem når de er forsynte og ikke(i dette tilfellet av en bar) blir kastet ut 200 mann samtidig som har blitt fratatt drikke og slikt. Da får man en samling med mennesker på engang. Man kan jo gjøre mattestykket selv? 1 vakt pr. 75 gjester er vel værre enn 1 vakt pr. 20 gjester? Men er helt klart at utesteder kan bli flinkere til å kaste ut/utestenge typiske bråkmakere og ta fortere kontakt med politi dersom problemer skulle oppstå

William sa...

Volden på byen blir i de fleste tilfeller anmeld eller stoppet,
mens hjemmefestvolden blir ikke.

Jeg hadde fest (etterspill) natt til søndag og da ble en slått og sparket til blods, å ytterligere en ble tatt kvelertak til han nesten besvimte.
(dette var etter utestedet var stengt kl 2)

Ingen av tilfelene ble anmeldt.

Der jeg bor komme nesten aldri politiet, for dem konsentrer seg om
bråket i byen.

Volden kommer alltid til å eksistere selv om skjenketidene blir senket. Om ikke i byen så på hjemmefester. Men syns det er best med bråket ved utestedene pga. da er vakter og eller politi til stede!

Anonym sa...

Hei mitt navn er Helge. Eg går under anonym fordi eg ikkje har egen nettaddresse eller googlekonto..

Det der e berre tull. Som ein gammal discodansar så har eg månge turar på bydn ;) og det er ikkje inne iu baren det blir bråk. Det er ute i taxikøen, og ikkje minst i Kebabkøen at folk begynne å knuffe og grine.. Jo tideligare tappekranen ...blir stengt jo fleire ska heim (eller på sleepover) på ein gong. Hold utestedene åpne, MED åpen ølkran, te kl 05.00 så blir det bedre flyt og mindre bråk. Basta, uannset ka evt politikerar måtte meina. Og eg har taxisjåfører med meg på denne påstanden. De ser alt fra innsiden, fra et edru ståsted. Deres mening må telle for noe

Anonym sa...

Heisann ..
Bor i Italia og har gjort det i snart 10 år, her kan du få øl/ vin eller brennevin døynet rundt.
Har til dags dato ikke opplevd bråk eller blitt plaget av fulle folk.
Her kan jeg kjøpe 96 ren alkohol til under 10 euro for literen, bruker når man f. eks lager likør.Ser aldri noen 'hamstre' eller drikker seg 'dritings' forde det står sammen med matvarer..og er lett tilgjengelig. Det er nok holdningen vår vi må endre og ikke gjøre det umulig å få tak i varer. Det er lett det blir som med epler man 'sjeler'..

Anonym sa...

Ved totalforbud av alkohol får man 0 prosent alkohol relatert vold på byen.. Ikke sant?
Det blir som om vi skal legge ned hele NSB for å redusere forsinkelser på avgangene.
Dette blir bare for dumt!

Anonym sa...

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Skjenkekutt-stoppet-ikke-sentrumsvolden-1781917.html
Kommer sjølv fra Haugesund, og eg har sjølv sett virkninga på denne "innskrenkninga". Som mange her seier, er eg heil enig i at 01:00 er for tidlig og er grunnen til at mengder av folk strømmer vekk fra byen og havner ofte i slosskamp. Dei startar bare festen ein time tidligare og får samme mengde alkohol i blodet, bare kl 1 istaden for kl 2.

Bor sjølv i Kjøbenhavn og satt i parken på laurdag der folk tok seg ein hyggeøl og grilla kl.3 om dagen. Etterkvart som kvelden kom krypanes inn så trakk dei som drakk seg vekk, sikkert på ein fest, der dei fortsatte drikkinga. Var sjølv ute til kl 07:00 den dagen, og vil ikkje seie at eg konne se mye problemer i byen. Folk går som regel heim i 3-4tia (som eg sjølv pleier å gjere) og resten spredt fram til morgenkvisten. Det blir ikkje noe rush når alle skal ut eller heim, og folk tar det som hygge istaden for å kyle nedpå. Såklart blir det ein del fulle folk, og eg veit godt at Danmark sliter med alkoholisme, men for meg, så er det meir avslappet forhold til å drikke. Eg trenger ikkje å planlegge noe, der du bare kan svippe innom ein kiosk kl 5 om natta viss du skal fortsette festen heime.

Tjohei!

-Morten

Anonym sa...

Jeg synes man ikke skal trenge å argumentere for at man skal kunne få drikke så mye og lenge man vil.
Det hele bunner i, vil vi ha en samfunn som staten bestemmer over enkeltmenneske? hvorfor stoppe med utestedene? hvorfor ikke ha portforbud kl 9? hvorfor ikke nekte folk å henge på gatene? Hvor skal det stoppe? Staten bør ikke begrense menneskets frihet.

kokken sa...

Det stod en artikel i hamar arbeiderblad idag om akkurat dette. Hamar vs Brumunddal med hver sine stengetider.
Ta en kikk.


http://h-a.no//Nyheter//Nyheter/tabid/72/Default.aspx?ModuleId=134960&articleView=true

Bengt sa...

Dette er rein statistikk, ren logikk og konklusjonen er tullete. For å snu litt på flisa. Om man stenger en time tidligere og vold/ordensforstyrrelser bare går ned 17% har den statistisk økt i forhold til det kritiske vinduet som er helger fra kl. 11-02/03.

Statistisk skulle volden gått ned med 25-30% ved å kutte en time, og ser man faren som proposjonalt med at dess seinere, dess mer sannsynlighet for vold snakker vi en enda høgere % sats.

Om man først vil se på vold og hvordan redusere den, må man og inn i se på hvor den skjer. Trur ikke mange blir overrasket når man ser at den skjer først og frems der mange folk sammles, uten for pubben etter stengetid, i diverse køer.

OG ja argumentet ditt Oddbjørn er ikke mer vitenskaplig en at om Du utsetter noe for en "fare" så øker den proposjonalt med tiden du utsettes for den.

Anonym sa...

Om volden blir redusert med 17% ved å kutte tidsrommet med 25% så øker jo voldsfrekvensen!

Alt SIRUS her bekrefter er at man får en økning i antall tilfeller sett i et tidsperspektiv.

Ole Kvamme sa...

Kritisk spørsmål til bloggforfatter

Hei igjen

2. oktober klokken 20.44 ytret jeg meg kritisk til SIRUS’ undersøkelse. Jeg vil ikke rette kritikk mot at bloggforfatteren bruker studiens konklusjon forholdsvis ukritisk. Det er myndighetene og forskerne som bærer ansvaret for de mangler denne har. Jeg vil imidlertid rette kritikk mot Evenshaugs bruk av tallmateriale.

Studien konkluderer med en 17 prosents reduksjon av anmeldte voldstilfeller per skjenketime i det tidsvinduet den tar for seg. Dette tilsvarer ifølge samme studie 20 tilfeller årlig per
100 000 innbyggere per time skjenketid. Dersom vi regner hele Norges befolkning til 5 000 000, vil en times reduksjon av skjenketidene medføre en reduksjon på 50 x 20 = 1 000 anmeldelser per time per år. Denne reduksjonen på 17 prosent knyttes imidlertid i blogginnlegget til det totale antallet registrerte voldstilfeller i Norge (ike bare de som registreres i bykjernen i det kritiske tidsrommet) i 2010, nemlig 25920. 17 % av 25 920 er
4 406, altså et tall som er mer enn fire ganger så høyt.

Mitt konkrete spørsmål til Oddbjørn Evenshaug er om han synes dette er saklig presentasjon av tallmaterialet i studien.

Oddbjørn sa...

Til Ole Kvamme:
Tallet på voldstilfeller var hentet fra en faktaramme i Aftenpostens presentasjon av undersøkelsen 29. september. Jeg har ingen problemer med å se at sammenstillingen av SIRUS-undersøkelsens 17 prosent reduksjon og det totale antallet registrerte voldstilfeller pr år, slik det er gjort i Aftenpostens faktaramme og i min bloggpost, kan bli misvisende og egnet til å bli misforstått når det ikke gis flere opplysninger.

Når det er sagt, ser jeg ingen grunn til å bagatellisere den reduksjon av sentrumslokalisert utevold som 17 prosent representerer.

Mange er svært opptatt av å slå fast nærmest som en etablert sannhet at reduksjon av slik utevold med nødvendighet fører til økt vold andre steder. En slik sammenheng er så vidt jeg vet ikke dokumentert og mer forskning må til for å kaste lys over spørsmålet. At denne undersøkelsen i liten grad gjør det, reduserer ikke verdien av de resultater som studien faktisk legger fram. Jeg er forbløffet over hvor opptatt mange er av å bagatellisere eller bortforklare disse resultatene.

Kvamme er opptatt av saklighet. Det er bra. Jeg har vanskelig for å se at det er spesielt saklig å antyde at SIRUS-forskerne er styrt av politiske motiver, slik Kvamme gjør i avslutningen av sin kommentar 2. oktober kl. 20.44.

Ole Kvamme sa...

Regjeringen ville i fjor høst redusere skjenketidene fra klokken 03.00 til klokken 02.00. På grunn av stor motstand mot dette meddelte så helseministeren den 24. november at avgjørelsen vedrørende dette var utsatt fordi det forelå for lite forskning på hvorvidt det ville ha den ønskede effekt. SIRUS har så fått i oppdrag å studere effekten av dette, og jeg siterer fra rapporten:
Aims: To estimate the effect on violence of small changes of closing hours for on-premise alcohol sales, and to assess whether a possible effect is symmetrical.
Underveis har noen bestemt at bare volden i bykjernen skal behandles, og jeg siterer igjen Ingeborg Rossow: "Du har rett i at det er mange interessante problemstillinger knyttet til alkoholkonsum og vold i og utenfor sentrumsområdene som ikke er belyst i denne studien."
Vi skulle ikke trengt mer forskning. Dette skulle være den forskningen som ga oss svarene.
Når det gjelder mitt innlegg av 2. oktober klokken 20.44, velger Evenstad, ikke å kommentere min kritikk av undersøkelsens svakheter men antyder at jeg er usaklig når jeg ikke vil utelukke politisk agenda som utslagsgivende faktor.
Når en studie skal kaste lys over et sakskompleks og bare befatter seg med det området som styrker et syn, så må det være betimelig og i forskningens navn saklig å spørre seg hvilke motiver som ligger til grunn for denne avgjørelsen. Har Oddbjørn Evenshaug eksempelvis like vanskelig for å finne det saklig at man stiller spørsmål ved den tobakkskadeforskningen som er finansiert av tobakksindustrien?
Jeg registrerer for øvrig at Evenshaug ser at koblingen av tall kan misforstås, men jeg lurer på hva som er årsaken til at tallet 25920 er nevnt i innlegget i det hele tatt dersom det ikke er ment å skulle villede.

Oddbjørn sa...

Kvammes kritikk av den sammenstillingen av tall som jeg hentet fra Aftenpostens faktaramme, var berettiget, og jeg har kommentert dette i forrige innlegg. Derimot synes jeg ikke det er berettiget å antyde at jeg bevisst har ønsket å villede leserne. Tvert imot er det en Insinuasjon av samme type som at SIRUS-forskerne skulle være styrt av usaklige motiver i sin forskning, slik Både NHO og Kvamme har antydet, og som Kvamme stadig holder fast på.
Dermed ser et ikke ut til at vi kommer lenger og strek er satt.

Ole Kvamme sa...

Hei

Siden Evenshaug ikke liker antydninger om at han villeder i debatten, er det sikkert en teknisk svikt som er skyld i at mitt siste innlegg ble slettet (viser til kjørereglene for bloggen under 'Skriv en kommentar'). Jeg legger det derfor ved på nytt.

Ole Kvamme sa...
Det er trist at Evenshaug som er forsker og sikkert vant til å presentere fakta korrekt, ikke vil besvare hvorfor han benyttet det villedende tallet heller enn å belyse hvor mange tilfeller de 17 prosentene innebærer. Kanskje har han en agenda, kanskje har han selv misforstått Aftenpostens presentasjon. Jeg ville bare vite årsaken. I mine øyne styrker hans manglende svar ikke argumentet om at man ikke skal få stille seg kritisk til hvorvidt forskningsresultater kan være preget av politisk agenda. Om en slik eventuell agenda i den foreliggende undersøkelsens tilfelle skulle ligge hos oppdragsgiverne eller forskerne, har jeg ikke tatt stilling til i mine innlegg selv om Evenshaug ynder å fremstille det slik. Han har nok imidlertid rett i at det er lite konstruktivt å fortsette debatten dersom den ene debattanten ikke vil besvare den andres spørsmål.
Jeg ønsker alle en voldsfri lørdagsfeiring til så langt på natt man måtte ønske.
8. oktober 2011 13:45

Oddbjørn sa...

Jeg har ikke misforstått Aftenpostens presentasjon. Både den og min kunne misforstås. Det er en insinuasjon at jeg har ønsket å villede. Det tror jeg heller ikke Aftenposten har ønsket å gjøre. Kvamme ønsker åpenbart ikke å akseptere dette. Ham om det.
For øvrig minner jeg om at strek ble satt etter mitt forrige innlegg.